Moje články

 • Obrázek uživatele Kraken

  Největší tajemství

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Nahrazuji téma číslo 10, "Zpívá celá cela" ze 10. dubna.

  Drabble: 

  "Mohl bys být konečně potichu!"
  "Že to říkáš zrovna ty!"
  "Když budete zticha oba dva, možná tu bude konečně klid!"
  První, nato druhý a pak třetí. Třináct let, deset let a patnáct let. Jednatřicátý den povinné karantény. Rok 2020. Hlasitost veškerých projevů nabývá nečekanou rychlostí. Ustává veškerá práce, prudká výměna názorů končí a začíná nadávání těm ostatních.
  "Ty jsi fakt debil!!"
  "Takového kreténa jsem ještě neviděl!"
  "Že jsem zůstal doma..."
  Člověk by řekl, že to nikdy neskončí. Náhle se pokojem rozezvučela hudba. Klidná, příjemná hudba. Všichni ztichli. Z tváří vymizel hněv. A pak začali zpívat.
  Neexistuje nic krásnějšího než hudba.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Hodina a půl těžké dřiny.

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Mešita, zisk, píka smetla energie amok a jelo metro zebe rak, amputovala ezoteriku istanbulskému, lodivodu, vaření malého posla mladému Č. K. a jiného nasytit, kterému i potrat může žehnat klíč, avignonský estébák nikterak cestuje.
  (ZAŠIFROVANÝ KLÍČ VIZ VÝŠE, pomoct vám může Tintin, Modrý lotos, str. 19.)

  Drabble: 

  wedxya čřtfde qwsy\ žýuhgt - wedxya ščrdsw - ghnv ýáijhz erfcxs ščrdsw - iol,mj íéplki hjmb qws\ řžzgfr - fgbc ščrdsw dfvx ščrdsw čřtfde - fgbc - opů.,k ščrdsw wedxya ščrdsw - é=úůlo íéplki ghnv opů.,k áíokju žýuhgt - řžzgfr qwsy\ ghnv íéplki čřtfde qwsy\ - opů.,k íéplki fgbc dfvx ýáijhz.

  fgbc wedxya áíokju dfvx zujnbg hjmb áíokju - é=úůlo čřtfde áíokju uikmnh erfcxs řžzgfr ščrdsw - fgbc dfvx qwsy\ wedxya. é=úůlo čřtfde áíokju hjmb ščrdsw wedxya řžzgfr ščrdsw - wedxya áíokju - é=úůlo áíokju wedxya řžzgfr íéplki opů.,k ščrdsw - qwsy\ - hjmb íéplki žýuhgt ščrdsw.

  uikmnh íéplki zujnbg hjmb - opů.,k qwsy\ čřtfde áíokju tzhbvf řžzgfr íéplki hjmb.

  Závěrečná poznámka: 

  Klíč: V úvodní poznámce vezmete vždy první dvě písmena každého slova (Pokud slovo má jenom jedno písmeno, vezmete jen to.) V textu si prostě vezmete písmena, která jsou vždycky okolo nějakého jiného viz příklad: h - zujnbg (začíná se vždy z levého rohu) a vezmete to písmeno uprostřed.

  Šifra v úvodní poznámce: Mezi písmenama je mezera, mezi slovama pomlčka. Jinak ti pomůže klávesnice.
  Šifra: Sraz se bude konat večer v lese poblíž tábora lovců.

  Všichni přijďte včas. Přineste si pistole a nože.

  John Larigton

  (V zašifrovaném textu nepoužívám háčky, čárky a velká písmena. Pro srozumitelnost sem je zde uvedl.)

 • Obrázek uživatele Kraken

  Něco za něco

  Fandom: 
  Drabble: 

  Když jsem udělal zkoušky, sešla se celá má rodina a slavila mé úspěšné přijetí. Na konci všech zábav a oslav mi tatínek dal čokoládu. Načal jsem ji a začal lámat na kousky, pak jsem je rozdělil a řekl jsem bratrovi a sestře, ať si vezmou. Ale nejdříve jsem jim pověděl:
  "Počkejte, nejdříve mi musíte slíbit, že mi koupíte hru, kterou si budu přát."
  Moji sourozenci se po sobě podívali a řekli mi, ať neříkám blbosti, a zeptali se mě, proč by mi měli dávat nějakou hru.
  "Protože já jsem vítěz a tím i král," odpověděl jsem a vypnul jsem hruď.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Krása záhad

  Fandom: 
  Drabble: 

  Jeden hádankář byl tak chytrý, že se o něm doslechl král. Zavolal si ho a zeptal se ho, zda mu dá otázku, na kterou neodpoví.
  "Jistě," odpověděl hádankář a začal:
  "Znám jedno náměstí
  u velikého sloupu.
  klaní se mu, třeba že
  slabý je jak z proutku.
  Avšak když se naštve,
  rozzuří se velice.
  A začne na vás vysílat
  velké pavoučnice."
  Král se zamyslel a pak si zavolal rádce. Po chvíli se to rozšířilo po celém městě.
  Byla stanovena suma peněz za správnou odpověď.

  Když se král, zeptal hádankáře, co to je, ten mu odpověděl:
  "Já to také nevím, pane králi."

 • Obrázek uživatele Kraken

  Miluji nesmysly

  Fandom: 
  Drabble: 

  Rozhlížení bylo naprosto nesmyslné, neboť se na vás chechtali ze všech stran, ať jste šli kamkoli. Smrt byla na cestě a válka byla tu. Chechtání se ozývalo vždycky ze strany nepřítele. I když, kdo je to nepřítel? Jde o to, na jaké straně vlastně jste.

  Chechtáky byly zvláštní skupiny vojáků, které uměly tak otevírat pusu, že to přesáhlo jejich obličej, což nepřátele dost vyděsilo. Smáli se tak hlasitě, že ta tlaková vlna vás vyhodila do vesmíru. Navíc všem praskly ušní bubínky, takže všude leželo spoustu krve. Někteří otevřeli pusu tak moc, že pohltila je samé a stala se černou dírou.

  Závěrečná poznámka: 

  Každý bodík dobrý, takže to není moc dobrý :-D

 • Obrázek uživatele Kraken

  Dětský rozum

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Text:
  1:Tys mi snědl mé drahé koření!!
  2:Výš, kolik mě to stálo peněz!!
  3:Já ti chtěl být co nejdražší.

  Obrázek: 
 • Obrázek uživatele Kraken

  The drums...

  Fandom: 
  Drabble: 

  Otevřel knihu a zahleděl se do ní. Přísně tajné, stalo na úvodní stránce. Byly tam také znaky. Otočil na další stránku. Věci, které uviděl, byly ohromující.
  Bylo tam, jak přeměnit kov ve zlato.
  Bylo tam, kde leží nejvzácnější poklady.
  Bylo tam, jak správně zpracovat železo.
  Jak vyrobit některé zbraně, jako například dvojstranné kopí.
  Úplně na konci byl deník samotného krále.
  Čaroděje zaujala poslední strana, napsána téměř nečitelně.
  Obsadily spodní místnosti, bráníme se, co to de. Ale nepřátel je příliš mnoho. Toto jsou má poslední slova.
  Až uslyšíte bubny, utíkejte, co můžete.

  Gandalf zavřel knihu.
  Zvuk bubnování se ozýval ztichlou místností.

  Závěrečná poznámka: 

  Chtěl jsem tam někam vložit mithril, ale to bych prozradil fandom.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kraken

  Nesmrtelní přátelé

  Fandom: 
  Drabble: 

  Zůstal stát vedle svého druha.
  "Jsi v pořádku?"
  Jeho přítel rychle oddechoval a z tváře se mu řinul pot.
  "Jasně, že nejsem," řekl a pomalu se zvedl.
  Zase vyrazili po příkré, kamenité stezce.
  Hora nad nimi soptila a vydávala hrozný žár.
  Teď zase potřeboval pomoc první ze skupiny. Ten druhý řekl: "Pojď dál, už je to
  kousek, musíme jít dál!"
  Jak tak stoupali pořád výš a výš, bylo na nich vidět, že toho spolu už hodně prožili. Vyprávěli tomu druhému o situacích, kterými společně prošli. Jeden druhému pomáhal v cestě nahoru.
  Nakonec to Frodo nevydržel a svalil se vedle Sama.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kraken

  Boží závoj

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Snad se v tom téma najde...

  Drabble: 

  Chvála Hospodinu, jenž vládne na nebi a zemi *
  Neboť on je milosrdný
  Dobré jsou jeho skutky *
  On na nás nezapomíná
  Stará se o nás ve chvilkách trápení *
  I ve chvilkách radosti
  Ochrání tě svými perutěmi *
  nemusíš se bát noční hrůzy
  I když proti němu půjdou armády nepřátel *
  Když se jeho lid vzbouří
  Když nepřátelé obklíčí jeho sídlo *
  Jako hladoví vlci
  Schová své služebníky *
  Sám se vydá proti nepřátelům
  A když jim řekne své jméno *
  Když jim řekne, kdo doopravdy je
  Zmocní se jich bázeň *
  A oni se před ním rozutečou
  Jako zločinec prchá před trestem *
  Tak i oni budou utíkat

  Závěrečná poznámka: 

  Jedno dvojverší jsem opsal. Pardon :-(

 • Obrázek uživatele Kraken

  Favorit favorit

  Fandom: 
  Drabble: 

  Běžel. Utíkal od toho domu. Plakal. Slzy se mu koulely po tváři. Zahnul za roh a na značce vedle něho byl nápis Periferní zóna. Normálně by se otočil a šel domů, ale něco upoutalo jeho pozornost. O popelnici nedaleko okraje periferní zóny se opíralo kolo téměř pohlcené prachem. Šel k němu a vzal ho do ruky. Bylo přesně pro něj. Utíkal směrem k domu, ale tam zahnul doleva a vlezl do jejich garáže. Tam šel ke svému pracovnímu stolu a oprášil bicykl. Zjistil, že je bledě modrý, značky Favorit.
  Nechal si ho v garáži a začal mu říkat Periferní bicáček.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Zbytečná práce

  Fandom: 
  Drabble: 

  Píšu pomalu, často zastavuji. Vymýšlím při psaní. Už se těším až to odešlu. Rýmy už sem vymyslel, teď už to jen správně zformulovat.

  Jednu sloku mám, jdu na druhou, zbývá mi sedmasedmdesát slov. Rýmuje se to a není to tak špatný. Náhle jsem se přerušil a šel jsem si udělat pití. Při nalévání vody do skleničky mě napadla další sloka. Píšu si ji. Krása, už jen kousek, dvacet osm slov.

  Hotovo. Bratr mi to kontroluje. Jsem na sebe pyšný. Text je prý docela dobrý.

  Pak mi ale připomněl, že óda je oslavná píseň.
  Doprčic!
  Některé bonusy by se měly zakázat.

  Závěrečná poznámka: 

  Nahradil jsem slovo téma slovem bonus. Snad to nevadí.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Hádanky ve tmě rozšířená verze

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Jeden den se vrací domů radostní, další den vedle postele chrní. A další den je úplně stejný, avšak další bude muset vstávat brzy, ale příští týden si bude hrát ve své malé tvrzi."
  Glum se zachmuřil a přemýšlel. Věděl, že hobit dává otázky ze svého domova. Pokusil se zavzpomínat na dobu, kdy bydlel v malé vesnici. Bylo to tak moc dávno, když záviděl klukům, že můžou chodit do školy...
  "Školák!" vykřikl nadšeně Glum a ihned vypálil další otázku: "Jsou stejní, jsou všude jako kyslík. Jsou stejně nebezpečné jako meč a nožík. A jsou ostré."
  Bilbo se zachmuřil a začal přemýšlet.

  Závěrečná poznámka: 

  Omlouvám se, hádanky mi moc nejdou.
  Kdyby vás napadla odpověď na Glumovu otázku, zapište ji do komentářů.
  Snad se v tom téma najde.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Proměna

  Fandom: 
  Drabble: 

  Gandalf hovoří se Stromovousem:
  "Slyšel jsi ty nové zprávy?"
  "Jaké zprávy?"
  "No ty o té falešné identitě."
  "Co se stalo?"
  "Skupina uruk-haiských velitelů pronikla do Helmova žlebu a všechny tam povraždila."
  "Ale to je hrozné!"
  "Mezitím ale naše skupina velitelů pronikla v přestrojení do Sarumanovi věže."
  "Tak co řešíme?"
  "Že jste pozabíjely všechny naše vůdce!"
  "Ops..." řekl stromovous a otočil se.
  "Kam si jakože myslíš že jdeš!!"
  "Já poslal moje přátele do Helmova žlebu, že tam prý mají opravit hradby a nahradit katapulty..."
  "Cože!" řekl rozčileně Gandalf.
  "Co se děje?"
  „Co by se dělo, musíme poprosit Tolkiena o přepis knihy!“

 • Obrázek uživatele Kraken

  Duha

  Fandom: 
  Drabble: 

  Na skříňce za prodavačem ležely různobarevné proužky. Zelené, červené, modré, žluté a fialové. Kousky byly ale velmi pyšné a chtěly, aby byly někam odvezeny na ozdobu. Každý chtěl, aby odvezli právě jeho. Nikoho jiného. Proto se samozřejmě hádaly. Červené kusy říkaly modrým, my jsme pěknější, zelené fialovým, my jsme barevnější. Žluté stály většinou stranou, stejně se ale nevyhnuly hádkám. Hádáním ale na sebe přilákaly pozornost zákazníka. Když si to ale uvědomily, už bylo pozdě. Zákazník je koupil a nesl si je domů. Strach ze snědení překonal jejich pýchu a ony se připojily k sobě.
  A tak vznikly duhové kyselé pásky.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Já, maličký

  Fandom: 
  Drabble: 

  Konečně si to uvědomuji. Jsem jiný. Ve škole nemám žádné kamarády. Nikdo se mnou nechce sedět v lavici. Když si lidé vybírají členy do svého týmu, já zbydu vždycky jako poslední. Ve škole je skupina kluků, která mě otravuje. Nikdo se mě nezastane. Nejsem chytrý. Nejde mi žádný předmět. Učitelky mě většinou nemají rády. Minulý rok tu byla jedna, co na mě byla hodná, ale ta odešla.

  Ale mně to nevadí. Vždycky když se uvidím v zrcadle, uvědomím si, že mě Bůh miluje.
  Jinak by se na mě nekoukal v podobě zrcadla. Zrcadlo je můj přítel, protože mi dodává odvahu.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Mimo bitvu

  Úvodní poznámka: 

  Navazuji na drabble Bezcitný Zádrhel.

  Drabble: 

  Zádrhel se zastavil teprve tehdy, když už byl hluk bitvy daleko za ním. Jak zhluboka oddechoval, všiml si, že stojí před krásným palácem. Moc dlouho se nerozmýšlel a vešel dovnitř.
  Zádrhel rád odpočíval, takže když uviděl pohovku vyšívanou zlatem, ihned se na ni položil. Zakousl se do masa, které leželo na stolku vedle postele. Bylo výborné.
  A tak se tady Zádrhel usadil, místo toho, aby se snažil najít nějaký jiný úkryt. Čekaly ho samé příjemné dny. Jídla bylo v kuchyni dost a nebylo tu nic na práci (té si užili až dost na zemi).
  Takže pohoda, klídek a spoustu jídla.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Už přichází...

  Fandom: 
  Drabble: 

  Desátá hodina odbila, lampa ještě svítila.
  Ležím nepohnut, držím to v ruce. Kvůli této věci se schovávám.
  Desátá hodina odbila, lampa ještě svítila.
  Nedokáži přestat. Je to tak zajímavé a dobrodružné.
  Desátá hodina odbila, lampa ještě svítila.
  Slyším otevírání dveří, schovávám se pod deku. Mám strach.
  Desátá hodina odbila, lampa ještě svítila.
  Vešla do pokoje. Ani nedutám. Zastavila se. Tiše si mumlá a nejspíš se rozhlíží.
  Desátá hodina odbila, lampa ještě svítila.
  Prudce vyrazila k mé posteli. Prosím, ať mě nenajde!
  Desátá hodina odbila, lampa ještě svítila.
  Odhrnula deku, sebrala mi knihu a řekla: "Spát!"
  Desátá hodina odbila, lampa zhasla.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Čaj smrti

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Posaďte se, nač stát?"
  Návštěvník se posadil a upil čaje, který mu mezitím přinesl sluha.
  "Co potřebuješ?" zeptal se hostitel.
  "Je to tam dole hrozné," odpověděl návštěvník, "všude jsou samí povaleči a rváči. Všechny domy jsou plné zla. Nic není, jak bývalo."
  "Co tedy navrhuješ?"
  "Navrhuji použít knihu nejnutnějších případů."
  "Myslíš?"
  "Jsem si tím jistý," odpověděl.
  "Máš nějaký nápad?"
  "Ano, mám nápad."
  "Sem s ním."
  "Navrhuji použít A12."
  "Opravdu jsou tak špatní, není tam jediný dobrý...?"
  "No... Jeden by tam byl," řekl návštěvník zvláštním hlasem.
  "No, co je."
  "On je to totiž orangutan, pane."

  "Takže použijeme A12," řekl hostitel smutně.

  Závěrečná poznámka: 

  Pohromy se dělí na čísla a písmena. Písmena jsou od A do C.
  A jsou přírodní pohromy, jako například zemětřesení, povodeň nebo hurikán.
  B jsou lidské činy, jako například, že Izraelce přemůže jiná země (v tomto případě se to nedá použít, protože všichni lidé byli zlí). Například když Nebúkadnesar dobyl Judsko (těsně před Danielem).
  C jsou boží pohromy. Nedokážu říci příklad, ale je to například zničení Sodomy a Gomory (kdo ten příběh nezná, tak to prostě znamená, že začnou padat ohnivé kameny nebo prostě město najednou zmizí).
  Čísla rozhodují o výši trestu. 1 znamená, že se vlastně nic hrozného nestalo, tedy trest nebude moc velký. Ale nepříklad 6 nebo 7 už jsou horší. Čísla jsou od 1 do 12. Například B5 je takové dobytí kusu země a odvedení části lidu. Nebo A8 je veliká vichřice, která zboří nemálo domů a zabije dost lidí.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kraken

  Noc hrůzy

  Fandom: 
  Drabble: 

  „Buch, buch, buch!“
  Ozvalo se to znenadání. Ustalo to a za chvíli zase začalo.
  „Buch, buch, buch.“ Něco mu to připomínalo, ale nevěděl co. Odhrnul přikrývky a vstal z postele. Zarazil se, malá sestra se zavrtěla. Čekal ještě minutu jako socha a pak vyrazil. Čekal ho však další úkol, musel otevřít dveře pokoje. Opatrně na ně zatlačil. V pokoji ticho. Dootevřel tedy dveře a vyšel z pokoje. Neustálé bouchání vedlo z pracovny. Naštěstí pro něj, dveře pracovny byly naproti pokoji. Vyšel tedy a otevřel je. Viděl tatínka, jak mlátí hlavou do stolu.
  Zvedl oči a zdrceně zašeptal: „Jsme bez připojení.“

 • Obrázek uživatele Kraken

  Naděje na palubě

  Drabble: 

  Koukal se přes palubu lodi. Všude jen samá voda. Od doby, co ho Skandijci unesli, uběhly tři dny. Šel jsi lehnout na zadní část paluby, kde mu Svengal, kapitán téhle vlčí lodi, rozložil hrubé přikrývky. Unaveně se na ně zhroutil. Přemýšlel o tom, co se dozvěděl. Skandie byla hezká země, dokud ji nenapadl drak se svými bestiemi. Neusídlil se ve městě, nýbrž v ní rozestavil své přívržence. Avšak každý rok ve stejný den si přišel do města jako daň vybrat sto otroků k jídlu.
  Zamyslel se. Tato země potřebovala hrdinu, který by zabil draka. Rozhodl se, že ho taky dostane...

 • Obrázek uživatele Kraken

  Neúplná dokonalost

  Fandom: 
  Drabble: 

  Tito vytvoření muži byli neskutečně příjemní. Dokázali splnit úplně cokoliv, a přesto poznali, kdy si děláte srandu nebo kdy to nemyslíte vážně. A dala se o nich říct jen samá malebná slova.
  Byli hezcí, pracovití, milí, úsměv jim nikdy nezmizel z tváří.
  Uměli skvěle číst a psát. Hrát fotbal, basketbal, tenis, florbal i volejbal.
  Uměli plavat, potápět se.
  Byli vždycky šťastní, splnili všecky úkoly, které bylo potřeba.
  Měli hodně peněz, veliký dům a luxusní auto.
  Ale měli jednu vadu. Jednu věc, která způsobovala velikou díru mezi nimi a zbytkem lidí.
  Všechny malebné věci nedokázali nahradit tu jednu jedinou věc: lásku.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Nevědomost

  Fandom: 
  Drabble: 

  Vzbudil se. Něco tu bylo divné. Vstal a šel do kuchyně. V ní byla máma. Podívala se na něj a usmála se. Otevřela ústa, jako by chtěla promluvit, ale žádný zvuk se neozval. Teprve teď pochopil, co se mu ráno nezdálo. Nebylo totiž slyšet vůbec nic. Udělal si tedy snídani a šel do školy. A zase tu bylo úplné ticho. Žádné křičení kluků, prostě vůbec nic. Při hodině také ne. Jako by všichni otevírali pusy na prázdno a přesto jako by si rozuměli. „Copak všichni oněměli?!“ pomyslel si. Pak však pochopil tu strašnou věc. Oni neoněměli, on byl zkrátka hluchý!

 • Obrázek uživatele Kraken

  Jing a jang

  Fandom: 
  Drabble: 

  Jako pesimistovi se mi zdálo všechno špatně.
  Daně byly moc vysoké.
  S dětmi byla neustálá práce.
  Pivo mi manželka dovolila jenom jednou týdně.
  Děti měly špatné známky.
  Syn na mě byl drzý.
  Ředitel společnosti, ve které pracuji, mi řekl, že se flákám.

  Jednou jsem si řekl: "Odteď budu optimista!"

  Najednou jsem viděl všechno dobře.
  Daně jsem dokázal zaplatit.
  O děti jsem se nemusel starat sám.
  Mohl jsem pít alespoň jednou v týdnu.
  Děti pochopily, že aby měly dobré známky, musejí se učit.
  Syn byl v pubertě, měl to velmi těžké.
  Ředitel řekl pravdu. Jsem rád, že mě na to upozornil.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Poslední úkol

  Fandom: 
  Drabble: 

  Tento dokončil. Přišel k prorokovi a zeptal se, kde má hledat další úkol. Prorok řekl, že na vysoké hoře - devadesát mil na sever - najde ovci. Tu má shodit ze skály, slézt dolů a rozříznout jí břicho. V ní nalezne svůj další úkol.
  Tři dny na koni byly samy o sobě těžké. Výstup na horu byl ještě těžší. Trmácel se dlouho a unaven dorazil na místo, kde ho ovce poranila. Slezl dolů a rozřízl ji. Uviděl kříž a úkol. Podle pergamenu zasadil kříž do země a smrtelně vyčerpán padl k zemi. Nepřečetl si další tři slova, která zněla: tvůj úkol končí.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Zbytečná hádka

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Prosím tě, opravdu potřebuji tvoji pomoc."
  "Až dostanu bodláčí."
  "Hele, fakt, já to sám nezvládnu!"
  "Pomůžu ti to zvládnout, až dostanu bodláčí"
  "Prosím, je to těžký břímě!"
  "Až dostanu bodláčí."
  "To sám neunesu, potřebuji tvoji pomoc!!"
  "Možná... Rozmyslím se, pokud dostanu bodláčí."
  "Pomůžu ti nést ten tvůj pytel!"
  "To zní zajímavě, hm... Když ti dám ten pytel, budu muset něco nést?"
  "Jistě."
  "Když mi dáš bodláčí, snadněji unesu tu tvoji věc."
  "Pochop. tady žádný bodláčí není!!"
  "Určitě někde bude."

  Tak se medvídek vydal pouští s břemenem sám.
  Oslík se podíval do svého pytle a zjistil, že je v něm bodláčí.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kraken

  Na pokraji života a smrti

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Začalo to tak. Šel jsem z práce, když jsem se náhle dozvěděl, že moji ženu srazilo auto. Běžel jsem tedy na místo činu, kde mě málem zajelo BMW, těsně před autem mě ale vytáhl policista a hrozně mi vynadal. Pak jsem v mém domě uklouzl na schodech.
  Omdlel jsem. Nějaký idiot si myslel, že jsem mrtvý a tak mě chtěl pohřbít. Naštěstí jsem se probudil při spouštění do hrobu.
  Poté jsem přepadl přes balkon a spadl do koše na odpadky a ještě k tomu mi ochránci přírody vynadali, že prý znečišťuji přírodu.
  To byl den," povzdechl si, "jsem na dně."

 • Obrázek uživatele Kraken

  Váš zákazník, váš pán

  Fandom: 
  Drabble: 

  Do dveří vstoupil vousatý pán. "Vida, vida, můj první zákazník," pomyslel si prodavač.
  Vstřícně se zeptal: "Co si přejete?". Zákazníkův hlas zněl podrážděně. Vstal brzy ráno, aby se vyhnul frontám, a vlastně vůbec nepomyslel na to, co chce. "Můžete mi něco nabídnout?" Prodavač pokýval hlavou. "Můžu vám nabídnout malé hříšníky jako například zloděje nebo cizoložníky," podíval se na zákazníka. "Nebo ty větší, jako vrahy a sebevrahy."
  "Dejte mi jednoho vraha... Zamyslel se. ...třeba z Číny, z Tokia."
  Prodavač přikývl, že rozumí. Chvíli se přehraboval ve skříňce za ním. Po chvilce vytáhl zavřenou sklenici.
  "17 hříchcentů."
  Ďábel mlčky zaplatil a odešel.

  Závěrečná poznámka: 

  V Ďábelských prodejnách se prodávají duše těch lidí, co se dostanou do pekla.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Poslední rozhovor

  Fandom: 
  Drabble: 

  "To je špatný, to je hodně špatný," řekl první.
  "Máš naprostou pravdu," odpověděl druhý.
  "Lidé mají radši kyselé dobroty než sladké."
  První řekl: "Sice tu je ještě sladký politik, který je na naší straně, ale ten bude brzy sesazen.
  "Bojím se o to, co bude potom. Kyselí politici sice slibují, že budeme žít v míru, ale já osobně jim moc nevěřím."
  "Škoda, že nemáme sladio, to bychom potom věděli, co se děje."
  "Naprosto s tebou sou..."
  Dveře se rozlétly dokořán, dovnitř vběhli dva neznámí, jeden z nich držel kyskoli.
  Byla to NKS.
  Zazněly dva výstřely a sušenky padly k zemi.

  Závěrečná poznámka: 

  NKS - Nemilosrdná kyselá služba
  sladio - sladké rádio
  kyskole - pistole vyrobená kyselými zbrojaři

 • Obrázek uživatele Kraken

  Bůh malířem

  Fandom: 
  Drabble: 

  Bůh se rozhodl. Nehodlal to dál odkládat. Vzal si veliký bílý papír.
  Začal tvorbu světa.
  Nejprve nakreslil planety, vesmíry a hvězdy.
  Poté namaloval světlo a tmu.
  Dal planetám řád, hvězdám dal oheň. Dal všemu jméno.
  Vybral malou planetu blízko hvězdy pojmenované Slunce.
  Tuto planetu jménem Země pokryl ze tří čtvrtin vodou. Zbytek pojmenoval souš.
  Na ní začal tvořit své veledílo.
  Nejdřív nakreslil hory, poté stromy, trávu, rostliny.
  Také namaloval den a noc.
  Poté dokreslil vodní živočichy, ptáky žijící na obloze a zvířata žijící na souši.
  Podíval se na papír a uviděl poslední bílé místo na mapě světa.
  Zde dokreslil člověka.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Na západní frontě palba

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Jméno drabblete mi poradila sestra.

  Drabble: 

  "Kupředu!" zařval velitel. První salva padla. Naše přední linie byla rozmetána. Přichází na střet. Vzduchem se nese řinkot zbraní. Slyším výkřiky mužů. Nepřátelé znovu vypálili. Voják vedle mě padl k zemi. Řadu přede mnou zasáhla dělová koule. Jsem v první linii. Řítí se na mě nepřátelský voják. Bajonetem odrážím zbraň. Výpad vpřed. Voják padá k zemi. Odrážím dalšího. Náhle cítím prudkou bolest v rameni.
  Ochable odrážím dalšího vojáka. Vykřiknu bolestí. Něco mě zasáhlo do zad. Padám k zemi.
  ...
  "Probuď se!"
  Nevnímám.
  "Probuď se!!"
  Pořád nevnímám.
  "Probuď se!!!"
  Otevírám oči, nade mnou známá tvář. Do očí mi vstoupí slzy.
  Jsem doma.

  Závěrečná poznámka: 

  Nahrazuji téma č. 5 - Probuď se!
  (Kdyby jste si nebyli jistí, sen to nebyl.)

 • Obrázek uživatele Kraken

  Syn a otec

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Ach jo," stěžoval si ředitel obchodu. "Všichni zákazníci odjeli a my jsme bez peněz!"
  Najednou se ozval jeho otec: "Dám ti radu, synu." Syn se na něj prosebně podíval.
  "Víš, když jsem prodával v obchodu, měl jsem podobný problém. Otec mi ho však pomohl vyřešit." Podíval se na syna. "Teď pozorně poslouchej, bude ti stačit jeden jediný zákazník. Nejdřív tomu zákazníkovi prodej něco levně, příště ho donuť koupit si stejnou věc jako minule, pořád levnou, ale už trochu dražší. Takhle pokračuj do té doby, než budeš mít dost peněz. Zákazník si ničeho nevšimne, jelikož bude zvyklý kupovat stále stejnou věc."

 • Obrázek uživatele Kraken

  Nejhorší den v roce

  Fandom: 
  Drabble: 

  Jdu nakoupit, chci si vzít šunku, když tu náhle na mě vykřikne přístroj: "Jak zní heslo?! Nápověda je: Kdy přijeli Rusové?" Suše odvětím: "1968." Přístroj odpoví: "Správně." Beru si tedy šunku. Když jdu domů přes ulici, chci zmáčknout tlačítko, když tu se ozve známý hlas: "Jak zní heslo?! Nápověda je: Začátek a konec 2. světové války?" Po dlouhém přemýšlení odpovím: "1937 až 1945". Přístroj ale vyštěkne:
  "Špatně, správná odpověď zní: 1939 až 1945, přístroj je teď dočasně limitován."
  Čekám přibližně 20 minut, než mě přístroj pustí. Když přijdu domů, manželka se na mě podívá a řekne: "Čas hesel je tu."

 • Obrázek uživatele Kraken

  Krásný krátký život

  Fandom: 
  Drabble: 

  Nevědomost, učení a smrt. Takto probíhal můj krátký život.

  První tři roky jsem si užíval lásky, pohodlí a oddanosti. Nezajímal jsem se o to, co bude. Využíval jsem dětské roztomilosti, vyřvával jsem si, co jsem chtěl.

  Druhé tři roky jsem se učil životu, poznával krásy světa, učil jsem se samostatnosti a komunikaci. Začal jsem chodit do školky a poznával jsem stále nové kamarády.

  Třetí tři roky jsem zažil smutek, můj krásný život prořízla smrt bližního. Byl jsem prázdný, smutný a hlavně zoufalý. Nedokázal jsem to, nezvládl jsem to.

  Tři krát tři. Celkem devět let. V devíti letech jsem spáchal sebevraždu.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kraken

  Krásy a hrůzy čtení

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Doplňuji téma z 20. 4. - Krásné starosti.

  Drabble: 

  Sedím na posteli a je mi příšerně.
  "Co se stalo?" zeptá se sestra.
  "Můj život stojí za prd, dočetl jsem Pána prstenů!" odpovím.
  "Neblbni, vždyť máš před sebou ještě spoustu krásných knih."
  "Jaký třeba?"
  "Například Volání divočiny, Pouští a pralesem, Ivanhoe, Dva divoši, Cesta kolem světa za osmdesát dní, Knihy džunglí, Hrabě Monte Christo, Ostrov pokladů, Tekumseh nebo Jezdci z pastvin..." dořekla sestra
  "Přines mi nějaké!" poprosím.
  Sestra přede mě položí hromádku knih... Nemůžu se rozhodnout. Když začnu třeba s Dvěma divochy, dočtu je jako první a bude mi to líto, ale když ne, budu muset začít s něčím jiným...

 • Obrázek uživatele Kraken

  Sam znovu šťastným

  Fandom: 
  Drabble: 

  Sam byl velmi smutný, loď s Gandalfem, jeho pánem a Bilbem byla už vidět jen jako malá tečka. Co bude Sam dělat? Chyběl mu Gandalf a jeho milovaný pán Frodo. Co všechno spolu zažili, čím vším spolu prošli, vždycky byli spolu, jeho touha jít dál byla jen a jen kvůli jeho pánu Frodovi. Nikdy ho nenapadlo, že se bude muset s Frodem rozloučit. Sam ještě celý den pobyl v Šedých přístavech, a když už chtěl odcházet, uviděl, jak se loď vrací. Když Frodo vystoupil, zeptal se ohromený Sam: "Proč jste se vrátili?"
  "Protože poslední klapka ještě nepadla," odvětil šťastně Frodo.

  Závěrečná poznámka: 

  Když jsem dočetl Pána prstenů, byl jsem dost zklamán. Proto jsem napsal toto drabble.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Kde je hůlka?

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Nahrazuji si téma č. 26 Překovat meče v pluhy.

  Drabble: 

  Harry se probudil, po dlouhé době ho bolela jizva, nechápal to, Lord Voldemort byl přece poražen. Harry vstal a šel vzbudit Siriuse. Sirius si vyslechl Harryho. Normální čaroděj by se hodně divil, avšak Sirius nevypadal vůbec udiveně.
  "Taky se mi zdálo, že není něco v pořádku," řekl Sirius.
  "Asi bychom se měli připravit," odpověděl Harry.
  "To bychom měli," odvětil Sirius.
  "Dojdu za Hagridem, nechal jsem si u něho hůlku," vzpomněl si Harry a vytratil se. Dlouho se trmácel nocí, až nakonec dorazil k Hagridovi.
  "Vrátíš mi, prosím tě, moji hůlku?" poprosil Harry.
  "Hůlku? Hůlku já používám jako tyčku k rajčatům!!

 • Obrázek uživatele Kraken

  Falešná esa

  Fandom: 
  Drabble: 

  Prší, kapky deště bubnují na střechu.
  "Bereš dvě."
  "Měním na listy."
  Hrajeme prší, karty z ruky rychle dopadají na stůl.
  "Stojíš!" ozvalo se. A znova a znova, esa lítala jako pominutá.
  "Stojíš!"
  "Stojíš!"
  Když dal protihráč po páté eso, začalo mi to připadat velmi podezřelé.
  "Určitě švindluje!" pomyslel jsem si.
  "Eso!" vykřikl jsem náhle.
  "Stojíš!" odpověděl vlastním esem.
  "Stojíš!" řekl jsem.
  Protihráč byl velmi rozrušen, chytil se do pasti, žádná falešná esa už neměl, věděl, že jeho podvod je odhalen, a cítil se asi hodně trapně.
  "Já musím na záchod," omluvil jsem se. A nechal jsem ho stát hodně dlouho.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Láska bolí

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Fakt vás miluji, fakt strašně!!" vykřikl Jáchym, mluvě na kofolu a koblihy.
  "Měl jsem vás jen málokdy, ale teď, když jsem dostal dvoustovku za vysvědčení, tak jsem si vás mohl koupit hodně," řekl a začal jíst první koblihu a popíjel k tomu kofolu... Po zhruba sedmi minutách, když dojídal asi čtvrtou koblihu a dopíjel třetí skleničku bublinkového nápoje, pravil:
  "Ach jo, začíná mě bolet břicho, ale z lásky k vám vás dojím a dopiji."
  Potom když snědl šestou ze sedmi koblih a vyzunkl poslední skleničku, řekl:
  "Tohle už fakt nevydržím."
  Spadl ze židle na zem a začal kvílet:
  "Auuuu, auvajs!"

 • Obrázek uživatele Kraken

  Sníh minulosti

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Jaký chcete sníh?" zeptal jsem se přicházejícího pána.
  "Já bych chtěl ten značky Mount Everest," poprosil oslovený.
  "Ooo, tak značky Mount Everest, hm, to bude drahé, prosil bych osm dolarů."
  "Ach, a nemáte tu něco levnějšího?"
  "Ale jistě, máme tu například značky Sněžka za dva dolary."
  "Hele, já chci nějaký sníh koupit ženě, ale nevím jaký, mohl byste mi poradit?"
  "Jistě, tady vám můžu nabídnout tenhle z roku 1939, stojí třináct dolarů, ale protože se mi líbíte, tak vám ho dám za sedm..."
  Najednou jsem se probudil.
  "Jde se do školy," řekla máma.
  "Kde ty loňské sněhy jsou!" vykřikl jsem.

 • Obrázek uživatele Kraken

  Pozdě dané rady

  Drabble: 

  Jeden elfí voják najednou na zemi vedle mrtvého elfa uviděl knihu. Vzal ji a spatřil, že na ní je napsáno Bestiář. Šel s ní hned ke králi a ukázal mu ji. Vladař se do ní podíval a bylo tam napsáno: Jak zabít velké nestvůry, když jste sami malí. Veličenstvo tedy začalo číst: "Pokud chcete zabít velké nestvůry, potřebujete tedy také velkou zbraň. Proto si před bojem vytvořte tento nástroj - vezměte si dvě asi dva metry dlouhá prkna. Potom si nějak vytvořte to, v čemž bude koule... Král praštil knihou o zem a řekl: "Prej před bojem... To jsme neměli čas!"

Stránky

-A A +A