Moje články

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Jakub I.

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ výlet do renesanční Británie

  Drabble: 

  Souhlasil s vytvořením personální unie Anglie a Skotska. Pokud ta unie bude mít jedno centrální sídlo a jeden parlament.
  Rozhodně souhlasil s výroky parlamentu. A když ne, tak ho prostě rozpustil.
  Byl se svými poradci za jedno o pokoření Španělů. Bleskurychle dohodl mír a povolil v zemi katolické bohoslužby.
  Prosazoval náboženskou toleranci, a proto museli puritáni odplout do Severní Ameriky.
  Estetika, něžnost, jemný cit, to byly jeho přednosti. Dokud neměl možnost skolit jelena nebo sledovat kohoutí zápasy.
  Jeho dynastie pokračovala a kvetla, miloval svou manželku. O tom vztahu s Buckinghamem skoro nikdo nevěděl.
  Král - víc než zákon. Celých dvaadvacet let.

  Závěrečná poznámka: 

  Jakub I. Stuart, král, který proslul výrokem: Král je zákon. A všechny svoje zákony hrozně rád porušoval.

  Moc děkuju všem, kteří se pročítali mými nesoutěžními pokusy o popularizaci dějepisu, dějin a historie všeobecně. Těším se zase za rok.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Moko

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita a výlet do Tichomoří...

  Drabble: 

  "Na co koukáš?" utrhla se na ni stařena.
  Holčička se nenechala jen tak odradit: "Ještě nikdy jsem neviděla tetování, jako máte vy."
  "Pche, co ty víš, bledé pískle. Tohle není tetování, to je moko," řekla stařena a pořád zněla naštvaně.
  "Moko?"
  "Znamení válečníka a lovce," vysvětlovala trochu mírněji. "Můj otec měl celou tvář pokrytou moko, byl to velký muž."
  "A proč vy nemáte celou tvář? Nejste tak velký lovec?" malá byla zvědavá.
  "Nejsem o nic menší než velký náčelník Mata. Ale už není, kdo by mi moko udělal. Jsem poslední na světě."
  "Zajímavé..." pískla holčička a nechala Maorku o samotě.

  Závěrečná poznámka: 

  Moko bývalo speciální maorské tetování tváře, které se nedělalo jehlou, ale do tváře se vyřezávaly žraločím zubem "cestičky" obrazce, do kterých se potom nanášela barva. Muselo to hrozně bolet, ale největší a nejlepší bojovníci si opakovaně přidávali další.
  Poslední moko na světě měla dcera jednoho náčelníka. Zemřela v 50. letech.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Nepřemýšlej, přidej

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita nahrazuje téma č. 28: Co když řeknu ne?

  Drabble: 

  Když máš pocit, že jsi maličký a nemáš na to, běž.
  Když dochází dech a všechno bolí, běž.
  Když jsou nohy ze železa a před očima mžitky, běž.
  Když je sníh a mráz, běž.
  Když ti přivážou k pasu závaží, běž.
  Když tě pozvou do reprezentace, běž.
  Když řeknou, že poběžíš pět kilometrů, běž.
  Když řeknou, že poběžíš deset kilometrů, běž.
  Když se rozhodneš pro maraton a všichni tvrdí, že jsi blázen, běž.
  Když uvidíš na stadiónu krásnou holku, hlavně za ní běž!
  Když tě režim ničí, přemýšlej. Řekneš ne a můžeš jenom kopat studně.
  A tak nima radši běž.

  Závěrečná poznámka: 

  Nevím, jestli je z toho úplně jasné, že se jedná o Emila Zátopka, ale jemu se jeho historické "ne" docela vymstilo. Tak se nakonec přidal.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Tu hezčí

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  ještě pár dní NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Jeden syn a dvě velké možnosti. Oženit to nemluvně s Kazimírovnou, nebo ho zasnoubit Erzebet z Uher? Která koruna víc posílí české království, polská či uherská? Král zvažoval a zvažoval. Zvažoval dlouho a stal se vdovcem. Dilema vyřešeno, polská sirota českému králi, uherská českému korunnímu princi.
  A byla svatba a byly zásnuby. Království rostlo, rostly i spory a problémy. Polská princezna se záhy stala i českou vdovou. Korunní princ byl nový král, král tří zemí. A všechny koruny začal ztrácet.
  Přemlouvali všichni, že Erzebet přinese věnem celé Uhry. Ale mladý král si vybral Fialku z Těšína. A nepřipojilo se nic.

  Závěrečná poznámka: 

  Takové hezké rodinné drama ze života posledních Přemyslovců. V hlavní roli Václav II., Eliška Rejčka, Václav III., Alžběta Uherská a Viola Těšínská.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Nechutný zlozvyk

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Velká inspirace seriálem The Crown o prvních letech vlády královny Alžběty II. Vynikající věc, mimochodem.

  Jo a já jsem zase NESOUTĚŽNÍ identita.

  Drabble: 

  "Tohle bys nejpíše neměla dělat," ohrnula Elizabeth nosík, když si Margaret zapálila cigaretu, "už s ohledem na dítě."
  "Moje dítě to vydrží," vypustila Margaret slastnou dávku kouře.
  "Myslela jsem svoje dítě," zamumlala Elizabeth a houpala malou Anne. Maličká princezna náhle spustila hladový pláč.
  "Oh," řekla královna se zcela nepatřičnou noblesou a začala si rozhrnovat blůzku.
  "Tohle bys neměla dělat," ohrnula nos Margaret.
  "Krmit vlastní dítě?"
  "Je to zcela nechutný zlozvyk. Vytahá ti prsa. Navíc ti malí uřvánci koušou. Uch." Margaret sáhla po skleničce se skotskou.
  Elizabeth ji potřebovala taky, ale místo toho šla do vedlejšího pokoje vykonat ten nechutný zlozvyk.

  Závěrečná poznámka: 

  Kdybyste nepochopili, že ten seriál musíte vidět, tak MUSÍTE!

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Král netančí

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Slunce tančilo a kolem tančil svět. Byl mladý, krásný, ambiciózní. A pak už ne. Stárnul, tloustl. Tělo i mysl chátraly. Vládl šedesát let a zažil, co si žádný panovník nepřeje. Jeho zemi zachvátily četné války a hladomor. K čemu byla všechna vítězství a nádhera, jež ho obklopovala, když lid trpěl. Další rány následovaly jedna za druhou. Zemřel Velký dauphin a ani ne za rok i jeho syn. Naděje starého krále se upínaly k pětiletému chlapci, ale byl churavý a spalničky ho zabily pár měsíců po otci.
  Zbyl dvouletý chlapeček. A i ten ještě dlouho čekal, než usedl na pradědečkův trůn.

  Závěrečná poznámka: 

  Ludvík XIV. vládl 72 let. Jeho pravnuk Ludvík XV. sice tenhle čas netrumfnul, ale vládl 60 let, což je taky docela síla.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Královské daně

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Daně, poplatky, berně. Platit a zase platit. Dávat městu, dávat cechům, dávat šlechtě, dávat králi. Každý by chtěl brát, ale vracet už nechtěl nikdo.
  Za nemoci, nákazy, vraždy, za špatnou úrodu, za málo vody, za mnoho vody, za neštovice, za mor, i za ty platit.
  Byli jich desítky, ale báli se jich, jako by jich městem kráčely tisíce. Schovali je za zeď, za příkop, za vlnu mlčení. A za zeď a příkop zase platit.
  Propukla válka - rychle půjčit. Skončila válka - rychle půjčit. Král je milostivý a chrání svoje plátce. Pokud si nepůjčí až moc.
  Potom přijde na řadu řešení. Pogrom.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Milostná psaníčka

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Slasti i strasti renesančního kavalíra...NESOUTĚŽNÍ

  Drabble: 

  Jak jsi krásná, přítelkyně, jak jsi krásná.
  Tvé prsy...

  ŠKRT
  Ne, tohle určitě zná. Zkusím to znovu a jinak.

  Srdéčko bolí,
  v krvi plavaje,
  tvé milosti žádaje...

  ŠKRT
  To ne, krev a bolest, to není nejlepší způsob, jak jí povědět, co je mým záměrem.

  Pod nebem roste to stvořenie,
  pro něhož jímá mě hořenie,
  jiného než květu růže v srdci nemie....

  ŠKRT
  Tomu asi nebude rozumět.

  Ó má najmilejší, krásná paní,
  já sem se zapálil v tvém milování,
  že hořiem právě jako v peci!
  Prosím tvé milosti, rač se svléci
  a lehnúti ke mně sem!

  To už ne naprosto jasné...

  Závěrečná poznámka: 

  Básně jsou úryvky z Písně písní, tzv. Závišovy písně, Slóvce M a na závěr útržek z Májového snu od Hynka z Poděbrad, hříšníka a chlípníka v očích soudobé šlechty, ale jinak hodně príma chlapíka.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Probuzený

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ výlet do staré Indie

  Drabble: 

  Když jsem byl chlapcem, neokusil jsem jiného než luxusu, žil jsem nanejvýš zhýčkaně a cestu před mými kroky vždy mi umetali sloužící, abych ponejvíce měkce mohl choditi.
  Když jsem se stal mužem na prahu zralosti, žil kráčel jsem po cestách sladkých opojení, neb neznám nic, co by poutalo mysl muže více než chuť a vůně ženy.
  V tom nejlepším domě jsem také mohl poznat, že to, co vstupuje do života lidského smysly, je nanejvýše pomíjivé. Proto již léta kráčím po pěšině vědění a mlčím. Mlčím, protože má slova nejsou významnější než ticho. Až zbavím své tělo žádostivosti, stanu se Probuzeným.

  Závěrečná poznámka: 

  A z ticha, askeze a meditací se z prince Siddhárthy stal ten, jemuž říkáme Buddha, tedy Probuzený.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Osobní

  Fandom: 
  Drabble: 

  Z pocitu doživotního osamění mě vytrhlo slunce. Nový život. Nová cesta. Radostí tolik, až srdce bolelo. Uspat všechny obavy. Tohle je odměna za všechnu bolest. A radost se najednou zdvojnásobila. Nebo ztrojnásobila? Vždyť najednou bychom byli tři.
  A pak ouha. Krev. Spousty krve na bílý koberec a sváteční šaty. Bílý koberec střídaly bílé pláště, laskavá slova a spousty léků. Ale zbyla jenom samota a strach. Strach o život, který rostl a který byl. Neměl pokojík, neměl oblečení, neměl jméno. Ale byl. A pak už ne.
  Je to dnes měsíc, co jsem matkou bez dítěte. Věřím, že ne na moc dlouho.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Rudolf Beran - nepřítel státu

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita dnes s pochmurným pohledem do české minulosti.

  Drabble: 

  Nepřítel. Kulak. Buržoust. Podvraceč. Hni, se šmejde. Chcípni, ty milovníku nácků. Tumáš, žer hlínu, když ji tak žereš. A znovu nepřítel státu. Takhle i jinak mu nadávali ti, které se snažil chránit. Ti, kteří neměli ani ponětí o půdě a o jejích darech. Ti, kteří mu podráželi denně nohy, aby si užili, jak kromě občanské cti ztrácí i tu lidskou. Snažil se zachovávat úroveň, ale nucené práce mu vysávaly duši. Kdyby alespoň Marii nechali na pokoji...
  Každá cesta k výslechu byla ponižující, ale jako by nebylo možné dosáhnout dna. Z předsedy vlády byl nejpřísněji střežený zločinec. Zločinec, který miloval Československo.

  Závěrečná poznámka: 

  Rudolf Beran, český sedlák a agrárník, spolupracovník Švehly a předseda české agrární strany si to za následujícího režimu užil ještě víc, než co byli schopní vymyslet nacisté. Po turné v českých věznicích nakonec skončil v Leopoldově na Slovensku, kde byl víceméně vystaven tak příšernému zacházení, až tam vyčerpáním a na následky neléčených zranění zemřel.
  Cesta Berana až na dno byla opravdu příšerná.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Zemřelo zázračné dítě, bylo mu 35 let

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ mírně cynická identita

  Drabble: 

  Smutného Mikuláše zažili předvčírem u Mozartů, jelikož bývalé zázračné dítě, ježto hrálo na dvorech královských i císařských, hudební skladatel Wolfgang Chrystosomus Mozart, v muzikantských kruzích známý pod přezdívkou Amadeus, rozhodl se podlehnouti chorobě infekční.
  Naposledy bude možno se s tímto rozloučiti dnes v Dómu, kde obřad bude se sloužiti v kapli vedlejší. Doprovodit pána skladatele bude pak možno na Sankt Marx, kde bude v jednoduchém hrobu ku věčnému spánku uložen. Kdo přispěti by chtěl vdově mladé a krásné Constanzi na kříž hřbitovní, může tak učiniti po zádušní mši.
  Poctu zemřelému vzdá obec muzikantská uvedením jeho nedokončeného Requiem.
  Die Wiener Zeitung

  Závěrečná poznámka: 

  Pardon. :-)

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Říkejte mi Marie Alexandra

  Fandom: 
  Drabble: 

  Jsem dcerou svého otce, vládnu Švédům, Gótům, Vandalům, Finům, Karelům a Estoncům, jsem jejich královna a paní.
  Jsem dcerou svého otce, v šermu, lovu a jízdě na koni nerovná se mi žádný z mých dvořanů.
  Jsem dcerou svého otce, mluvím švédsky, německy, francouzsky a latinsky, vyznám se v politice, boji, historii i umění.
  Jsem dcerou svého otce, jsem silná a vedu války.
  Jsem dcerou svého otce, dcera musí mít muže.
  Jsem dcerou svého otce, má láska má nebeské oči a zlaté kadeře kolem tváře.
  Jsem dcerou svého otce. Dokázala jsem všechno, co by dokázal jeho syn.

  Ale nedokážu být luteránkou.

  Závěrečná poznámka: 

  Zajímavá postava Kristýna I. Švédská byla opravdu skvělým korunním princem i králem, ale její víra byla silnější než tradice. Konvertovala ke katolicismu a přijala jméno Marie Alexandra. Vládu nad Švédském předala svému bratranci Karlu X.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Sňatky z rozumu

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Babenberk zemřel a zbylo po něm území převelice lákavé. Přemlouvali čerstvého dědice českého, že cesta k bohatství jesti snadná - stačí oženiti se s Markétou, setrou jeho. Co na tom, že nevěstě táhlo na pátý křížek a ženichovi v jeho osmnácti ještě skoro vousy nerostly. Přinesla nevěsta do český držav nároky dědičné i na Rakousy a Štýrsko, které zpočátku byly lepší než všichni legitimní potomkové.
  Brzy se stal ženich králem a choť jeho stala se obtížnou. I zvolil, tehdy už z vůle vlastní, další výhodný krok. Výměna Markéty za mladou Kunhutu trvala nějaký čas, ale odměnou byly mu sladké nížiny uherské.

  Závěrečná poznámka: 

  A mezitím si zplodil pět potomku s Annou z Kuenringu, kterou mu Markéta sama věnovala... Inu, možná byl terno spíš ten Přemysl Otakar II.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Nejjemnější látka

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ výlet do starého Egypta

  Drabble: 

  Vznešené paní se rády ukazovaly ve svých bílých řízách a vystavovaly je na slavnostech, ovšem pouze oděv velké manželky královské Teje skvěl se svou úžasnou průsvitností. Ráda vystavovala své tělo ve lněné říze a tajemství výroby nechávala si pro sebe, neb přišlo s ní až ze vzdálené země Kuš a pouze její otrokyně dokázaly stvořit látku takto jemnou.
  Zaklela je velká manželka královská a tajemství mohlo odejít s ní na onen svět. Však jedna z konkubín všimla si, jak děti otrokyň s náručí plnou bodláčí často chodí do domu tkalcovského. I dovtípila se, že květy pichlavými lněná vlákna se česají.

  Závěrečná poznámka: 

  Česání bodláčím se opravdu do Egypta přineslo někdo v období Střední říše spolu se súdánskými a nubijskými otroky a egyptské dámy si hodně libovaly v jemných lněných průsvitných látkách. A česání bodlákem se udrželo někde i do 19. století.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Radosti otcovské

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  než zase zapomenu, že jsem NESOUTĚŽNÍ identita...

  Drabble: 

  Dvorní dámy se za vějířem hihňaly a chodbami se neslo jejich pobavené špitání.
  "Viděly jste ho včera? Třídenní hostina a on opravdu vydržel do posledního muže."
  "Vždyť narození syna je událostí vždy nejradostnější."
  "A co teď dělá, jeho správcovská vznešenost? Vyspává?"
  "I kdepak, do zahrad šel a raduje se."
  Skoro jako by slyšely dunění ze zahrad, nahrnuly se všechny dámy k oknům a sledovaly odulé tělo vrchního správce země. Oděv se na něm prapodivně vlnil, když gestikuloval směrem k zahradníkům.
  "Obvykle žena se kulatí, když je samodruhá, ale jak vidno, v tomto manželství je rovnost ve všech směrech," uzavřely dámy.

  Závěrečná poznámka: 

  On byl Jiří z Poděbrad chudák dost vážně nemocný - někde jsem viděla chorobopis a skoro je mi záhadou, jak se dožil tak vysokého věku.
  A... můžeme ho považovat za tučňáka, ne?

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Peníze vždy až na prvním místě

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Léta páně třináctistého třicátého sedmého vrátil se do měst Pražských král Jan. Vítalo ho obyvatelstvo v čele s duchovními a velmoži neradostně. Báli se, že opět bude vynucovati si prostředků, aby je odvezl z království a v cizině je promarnil.
  "Nepřijel letos dříve?" zašeptal jeden z velmožů.
  "Je to tak, vznešený pane. Říká se, že král potáhne na Poláka," odpověděl mu vedle stojící dvořan.
  "Bude to návrat obtížný, obtížnější než v rocích uplynulých..." vzdechl pan purkrabí.
  I plánoval král tažení na Krakov.
  "Vaše Veličenstvo, pokladnice je prázdná. Přepadení Branibor stálo nás poslední peníze."
  Jan neváhal: "Do zástavy dáme hrad Zvíkov."

  Závěrečná poznámka: 

  A rozhodně nebyl první ani poslední...

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Velmi ostré chutě

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ

  Drabble: 

  Všichni přítomní poznali, že vstoupila vznešená dáma. Bílé vlasy řádně učesané, pevné držení těla, oko živější a výraznější než všechny vrásky. Pravda, hodila se do přístavní krčmy velmi málo, ale pánové se mohli přetrhnout, aby jí uvolnili místo.
  Poručila si na zahřátí ostrou rybí polévku. V místnosti to zašumělo, a když dáma jala se smočit lžíci v misce, sledovaly ji zvědavé oči ze všech koutů. Leč kuckání ani rudé tváře se nedostavily. Naopak, požádala ještě o trochu papriček a pepře. Když přidávala si již třetí špetku chilli, zamumlal číšník cosi o tom, že vyrůstala v pekle.
  "Nikoliv, drahoušku, v Indii."

  Závěrečná poznámka: 

  Anna Leonowensová, ta slavná vdova, co dělala guvernantku thajskému králi, se narodila v Indii a i když pak žila v New Yorku a Kanadě, byla, tedy podle té beletrie, co jsem četla, uvyklá na indickou kuchyni i nadále.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Srdce moje

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  jako u všech ostatních, je i toto od NESOUTĚŽNÍ identity

  Drabble: 

  V pozadí je slyšet velmi pomalý tlukot srdce.
  ŽENSKÝ HLAS: pláče
  MUŽSKÝ HLAS: nesrozumitelně šeptá někde daleko
  ŽENSKÝ HLAS: Bloudím ve tmě.
  MUŽSKÝ HLAS: Jsem tady.
  ŽENSKÝ HLAS: Nevidím tě.
  MUŽSKÝ HLAS: Ještě ne, ale jsem tu pro tebe.
  ŽENSKÝ HLAS: Nikdo tu pro mě není. Jsem sama.
  MUŽSKÝ HLAS: Jenom jsi na chvíli ztratila cestu.
  ŽENSKÝ HLAS: A kudy mají vést moje kroky?
  MUŽSKÝ HLAS: Pojď za mým hlasem a najdeš světlo.
  ŽENSKÝ HLAS: vzdychne
  Zvuky váhavých a opatrných kroků
  MUŽSKÝ HLAS: Vidíš světlo?
  Tlukot srdce v pozadí zrychluje a najednou je dvojitý
  ŽENSKÝ HLAS: Ty jsi moje slunce.

  Závěrečná poznámka: 

  Není to historie lidstva, ale historie mého srdce.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Luxus nad luxus

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Představoval špičku největšího evropského luxusu. Všechno muselo být prvotřídní, od vybavení po personál. Africké dřevo, české sklo, francouzská vína, italská hudba a mnohem víc, z čeho se cestující mohli celých šedesát devět hodin těšit a radovat. Každý si mohl zaplatit své soukromé kupé dle vlastního vkusu, žádná dvě nebyla stejná. Bohatí z celého Starého kontinentu se mohli přetrhnout, aby vyrazili alespoň do Vídně nebo do Budapešti. Salónní i jídelní vozy převyšovaly i nejluxusnější pařížské restaurace. V každém městě se podávaly místní speciality.
  Zkrátka a dobře nejdokonalejší způsob cestování z Paříže do Istanbulu, který si umíte představit. Skvělý a úžasný Orient-Express.

  Závěrečná poznámka: 

  A taky místo nejluxusnějších a nejvýnosnějších krádeží, ale to už se mi tam nevešlo.

  Jo a "Orient-Express" počítám jako jedno slovo.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Pokuta

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Na začátku velkých věcí bývají drobné skutky. A tenhle je NESOUTĚŽNÍ.

  Drabble: 

  Zlé pohledy, nervózní pokašlávání, lehké šťouchance. Pak prvnímu cestujícímu ruply nervy a rozkřičel se.
  "Vstaň, ženská!"
  Neřekla nic, jenom otočila hlavu směrem z okna, jako by se v tento den prostě musela kochat výhledem.
  Rozzlobení cestující upoutali pozornost řidiče. Zabrzdil a sám šel situaci vyřešit.
  "Tak vstanete už?"
  Jen zavrtěla hlavou.
  "Propáníčka, to na vás ale zavolám policii." Cítil, jak se potí.
  "To klidně udělejte," kývla a seděla dál.
  Soud ji shledal vinnou z porušení segregačních zákonů a prohrála se státem Alabama 14 dolarů. O pár dní později přišla dokonce o práci.
  Ale boj za práva černošských obyvatel se odstartoval.

  Závěrečná poznámka: 

  Dnes je Rosa Parks, černoška, která si dovolila sednout na místo pro bílé cestující, uznávanou bojovnicí za lidská práva, a svým drobným vzdorem nastartovala americký boj za zrušení segregačních zákonů.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Nevěsta

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Král už byl třetí rok vdovcem, i pojal opět touhu se oženit, protože jak známo, dva synové jsou rozhodně lepší než jeden. Tentokrát chtěl sňatek skloubit s rozumem a politikou, i byla mu doporučena bohatá vlámská vévodkyně. Vojenský pakt s vévodou z Kleves by se Angličanům náramně hodil. Panovník váhal, ale když spatřil její portrét, urychleně souhlasil se svatbou.
  Za pár měsíců přijela nová anglická královna Anna a byla představena lačnícímu Tudorovci. Král v její přítomnosti neřekl nic, nicméně když odešla, mumlal cosi o kobylách a trval na anulaci sňatku.
  Další nevěstu si vybíral zásadně už jenom tváří v tvář.

  Závěrečná poznámka: 

  Naštěstí měla Anna z Kleves dostatek rozumu, že ani nepípla, sňatek se rozvedl, ona dostala hrad a Jindřich VIII. si vybíral novou nevěstu. A zase špatně.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Pomocná škola

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Udělám si drobnou NESOUTĚŽNÍ odbočku ke svým pedagogickým začátkům, protože mi jedna vzpomínka vypálila mysl. Možná se k historii vrátím, ale tomuhle se nedalo odolat. Obsahuje sprosté výrazivo, takže tímto se stává text 12+

  Drabble: 

  Každé první zaměstnání bývá hodně na hovno, ale absolvent je rád, že existuje místo, kde mu dávají peníze.
  Nastoupila jsem na soukromou střední školu. Měla specifický kolorit, naprosto vadnou ředitelku (na schodišti nápis EVA JE PÍČA) a ty naprosto nejzoufalejší studenty, které si začínající učitel může přát. Dokázali svou hloupostí překvapit i v okamžicích, kdy mě ani nenapadlo, že by mohl problém nastat.
  Téma pranostiky se zdálo neškodné.
  "Březen - za kamna vlezem!" Čekám pokračování. "No jak je to dál? Duben...?"
  Dvacetiletý prvák v zadní lavici v odpověď zařval: "Duben - kupte mi buben."
  Přesto jsem tam vydržela ještě celý další měsíc.

  Závěrečná poznámka: 

  Toto drabble budiž věnováno Solastovi, mému kolegovi. Díky za ty vzpomínky...

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Mokřady

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Mezitím ve 12. století jedna zcela NESOUTĚŽNÍ identita...

  Drabble: 

  Měřil si všech šest těch podivných lidí pohledem.
  "Zopakujte mi ještě jednou, co že to chcete?" tázal se Fridrich, biskup hamburský, svých neohlášených hostí.
  Kněz Jindřich, zcela nedobrovolný mluvčí, přistoupil opět o krok blíže, znovu se uklonil a vysvětloval: "Území mezi Hamburkem a Brémami do dědičné držby."
  Fridrich se tázavě podrbal na hlavě. "Území směrem k Brémám? To bažinaté nic, kterému se všichni vyhýbají? Šedesát lánů ničeho?"
  "Jak pravila Jeho Excelence," uklonil se Jindřich.
  "Naturální dávky i daň z mokřadů? Když tedy chcete." Biskup pochopil, že nemůže než vydělat.
  A tak skupina holandských kolonizátorů získala první území při toku Vesery.

  Závěrečná poznámka: 

  A tak počala velká móda kolonizace ve středověké Evropě. Snad se to jako bílé místo na mapě počítá.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Král Dítě

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ identita

  Drabble: 

  Král vztekle praštil do stolu zaťatou pěstí. Ale i toto mužné gesto působilo u mladičkého panovníka vlastně nepatřičně.
  "K ničemu. Všechno to bylo k ničemu," naříkal trochu a jeho jemný hlas se dotýkal srdcí okolostojících velmožů.
  "Vaše Veličenstvo," spustil odvážně pan Štěpán Šlik, "přišla i poslední odpověď od benátského dóžete. Rovněž nás nepodpoří."
  Další úder do stolu. "Křesťanská Evropa nás v tom nechá samotné. Uhersko a jeho král, kterému za zády říkají Dítě. Co čekají? Že to vzdáme? Což netuší, že naše prohra jenom otevře cestu dál?" Král se zalykal vztekem a oči mu planuly.
  "Sestavte vojsko. Vyjedeme na Sulejmana."

  Závěrečná poznámka: 

  Ludvík Jagellonský, král Holec nebo taky Dítě, prokázal svou odvahu, když se svým vojskem vytáhl proti turecké přesile. Jak to dopadlo u Moháče a co to způsobilo, to jistě víte.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  U Jaffy

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Mezitím během křížových výprav... jedno NESOUTĚŽNÍ drabble.

  Drabble: 

  "Vaše veličenstvo, je tu Saladinův posel." Křesťanský král ovšem neměl sílu přijímat hosty. Tělo chátralo a po pádu z koně strašlivě bolelo. Ochablým gestem naznačil, aby posel vyčkával.
  "Vaše veličenstvo," pobočník nervózně polkl, "na svém příchodu... trvá."
  Král zasípal a neznatelně kývl.
  "Můj pán a vládce Saláh ad-dín Júsuf ibn Ajjúb vás jménem Nejvyššího zdraví a dozvěděv se o vašem neštěstí, posílá dary," promluvil bezchybnou latinou posel a naznačil sloužícím, aby přinesli Saladinův vzkaz.
  Těsně ke králi postavili košík plný čerstvých datlí. Richard se tázavě podíval.
  "Prospějí vašemu tělu, Nejjasnější. Náš pán potřebuje silného protivníka, až se utkáte o Jeruzalém.

  Závěrečná poznámka: 

  "ad-dín" počítám jako jedno slovo

  Saladin svému protivníkovi Richardovi I. několikrát poslal dary, nejvzácnější kousky byly bílý arabský kůň, kterého dostal Richard po bitvě u Hattínu, a čerstvé datle, které podvyživenému Angličanovi doplnily vitamíny a dodaly sílu.
  Samotní panovníci se utkali několikrát a nakonec uzavřeli oboustranně výhodnou dohodu o Svaté zemi.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Mezitím ve starém Římě

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  opět NESOUTĚŽNÍ

  Drabble: 

  "Stůj, kdo tam!" Šepot prorážel noční tmu.
  "To ty se odhal, jak zní heslo?" Strážný nervózně svírá zbraň.
  "Heslo?" ozve se znovu ze tmy. "Antonie, to jsem přeci já, jdu tě doprovodit."
  "To by mohl říct každý, řekni mi heslo, Appie, jinak můžeš život ztratit."
  "Co je to 'heslo', Antonie?" Noční šepot poněkud znervózní.
  "Domluvené slovo, tajné, podle kterého tě identifikujeme od jiných," vysvětluje trpělivě strážný.
  "Slovo... koláčky? Jiné heslo neznám..." Hrdinský šepot se proměnil v nemužný pláč.
  "Appie, ty už jsi zase zkazil hru," povzdechl si Antonius, odhodil dřevěný meč a šel utěšovat bratříčka. "Potřetí jsi nám zkazil válku."

  Závěrečná poznámka: 

  Jak se asi bavili synové vojáků, když chtěli v noci ze spíže ukrást medové placky, co vy na to?

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Na bojišti

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  opět NESOUTĚŽNÍ

  Drabble: 

  Tma byla dusivá, vzduch byl těžký a mučilo ho nesnesitelné horko. Vyletěl z horečnaného snu a chytil se za břicho. Popaměti zašátral směrem, kde ještě večer stál džbán s vodou. Napil se, ale bolest, která ho probudila, se tím ještě zhoršila. Vedro se mísilo s mrazivým vzduchem, který se mu dral otevřeným vstupem do stanu. Zkusil si znovu lehnout, ale netrvalo dlouho a bolest ho opět probudila.
  Oblékl si uniformu, nazul boty a nasadil výraz velkého vojevůdce. Slunce sice ještě nevyšlo, ale on už si prohlížel budoucí bojiště.
  Vojáci se probouzeli jeden po druhém a žasli. Císař opravdu nikdy nespí!

  Závěrečná poznámka: 

  Napoleon trpěl docela těžkými poruchami spánku, budily ho žlučníkové záchvaty. Nicméně dokázal proměnit slabost ve velkou přednost.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Poslední

  Úvodní poznámka: 

  NESOUTĚŽNÍ

  Drabble: 

  Claude se zavrtěl na svém kolečkovém křesle. Výhled z okna dneska nebyl nic moc, škoda, že v parku dnes netrénovala děvčata kriket. Vzdechl. Jestlipak dnes bude mít zase službu Betty? Sestřička Betty v krátké sukýnce se pokaždé hněvala, když ji stařík plácal přes zadek, ale věděl, že jenom na oko. Ale kdepak, je pondělí, to ona služby nemívá...
  A v tom se otevřely dveře.
  "Já věděl, že je čas," špitl Claude. "Však už tu taky sloužím 110 let. Kam půjdeme?" zeptal se postavy v černém.
  "NA HRDINY ČEKÁ NĚCO NAPROSTO VÝJIMEČNÉHO," řekl Smrť a zasalutoval před posledním pamětníkem Velké války.

  Závěrečná poznámka: 

  5. 5. 2011 zemřel v úžasných 110 letech Claude Choules, poslední veterán z první světové války. Věřím, že pro tak výjimečného člověka by Smrť tohle udělal. :-)

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Il Milione

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Nathanelovi

  NESOUTĚŽNÍ kousek.

  Drabble: 

  Když se vydali tři kupci z Benátek do Svaté země, měli před sebou vidinu zisku a obchodních příležitostí. Ale Bůh má vlastní plány, a tak se ocitli v Bagdádu, na křižovatce toho nejluxusnějšího zboží.
  Mohli setrvat, ale hedvábí, koření a drahé kameny je nalákaly dál, až do náruče obávaného Kublaje. Nakonec to byl nejmladší z nich, malý Marco, který došel úplně nejdál. Viděl věci, které neviděl žádný Evropan před ním ani po něm, hory, pralesy i podivné domorodce, došel až na konec světa.
  Vrátil se zpět domů až za dlouhá léta, vykonav cestu všech cest.
  Lidé mu nevěřili jediné slovo.

  Závěrečná poznámka: 

  Doufám, že není třeba vám představovat kupce a cestovatele Marca Pola a jeho slavný cestopis Milion.
  Že byl v Bagdádu, o tom není pochyb. Jak je to s jeho cestou do Číny, o to se dodnes vedou spory. Ale dělejme, že tam byl, hlavně proto, že je to krásné.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Třetí triumvirát

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Letos prohlašuji tuto identitu druhou identitou, takže borůvky nemají nárok na ďoby. Tedy na body.

  NESOUTĚŽNÍ!

  Drabble: 

  "Tři jsou rovnováha," prohlásil Pompeius tak vzletně, že by se to rovnou dalo tesat do kamene. Jenomže když se ze tří stali dva, Caesar si spočítal, co je třeba udělat. Občanská válka nesměla trvat moc dlouho. Ale ani jeho vláda neměla dlouhého trvání.
  Když se o totéž pokusil jeho synovec Octavianus, byl poučen z předchozích chyb. Zbylí dva se musejí odstranit hned, než začnou dělat problémy. Kleopatřino loďstvo bylo sice tuhý kousek chleba, ale zdolal ho. Vládl neomezeně dlouhá léta.
  Když se mladý Korsičan stal jedním ze tří konzulů, vzhlížel se v Augustově příkladu. Netušil, že nakonec skončí jako Caesar.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  1812

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Letos prohlašuji tuto identitu druhou identitou, takže borůvky nemají nárok na ďoby. Tedy na body.

  NESOUTĚŽNÍ!

  Drabble: 

  Pjotru Michailovičovi se na čele objevily hluboké vrásky. Kam jen oko dohlédlo, všude smrt a její stíny. Země byla nasáklá krví, z vesnice trosky, stopy francouzské armády ještě ani nestihl zavát čerstvý sníh. Před třemi měsíci zničil ten proklatý démon, co se dalo, před třemi dny se staženým ocasem utíkal domů po vlastních stopách.
  Ale co já? Kdo zaseje, když Michail Petrovič padl? Kdo mi dá dalšího syna, když Nataše Fjodorovně puklo srdce žalem? Car i generálové slaví vítězství nad Francouzem. Lid získal zpět svou zem. Spálenou a mrtvou.
  Vešel do trosek svého statku a rozplakal se.
  Na jaře zaseje...

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Po meči

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Letos prohlašuji tuto identitu druhou identitou, takže borůvky nemají nárok na ďoby. Tedy na body.

  NESOUTĚŽNÍ!

  Drabble: 

  Je tu moc lidí. Až moc lidí. Kdo jsou? A proč jsou tady? I ne, nebuď hloupá, ty víš, proč tu jsou. Támhleta prostá, bezzubá stařena, ta všechno ví. Ta ti pomůže. A ta hned vedle tebe, co je připravena tě podepřít, ta je tu taky kvůli tobě. Ale vy ostatní, vy byste měli odejít. Nechat nebohou vdovu porodit pohrobka, nestahovat se kolem ní jako vlci na kořist.
  Čekáte syna? Hodil by se vám následník trůnu, záložní plán. Vaše vymodlené všechno. Ale syna mi od prsů odtrhnete a bude mi cizí. A to já nechci.
  Mocná Panno, dej mi dceru!

  Závěrečná poznámka: 

  Inspirováno Eliškou "Rejčkou", kterážto ovšem porodila dceru ještě živému, byť umírajícímu Václavovi II. Ale princip je stejný vždycky.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Dotočná

  Drabble: 

  Ráno našla její bezvládné tělo pokojská. Jean ležela na posteli z křečovitým úšklebkem. Kolem se válely prázdné lahve, které si nechávala tajně přinášet od poslíčka. Do konce natáčení zbývaly tři dny.
  ***
  Členové štábu nevěřícně zírali. Brandon umíral věrohodně. Klapka. Krev. V rekvizitě byl ostrý náboj. Točila se úplně poslední scéna.
  ***
  Ed Wood šílel. Rozhazoval rukama a hystericky ukazoval na podpis ve smlouvě. Bela se upsal k natáčení. Jak si mohl zemřít dřív, než začalo?
  ***
  Heath nepřišel do práce. Z náročné role se údajně zbláznil. Show must go on.
  ***
  Oliver padá k zemi uprostřed arény do písku. Naštěstí existují digitální triky.

  Závěrečná poznámka: 

  Jean Harlow: Saratoga (1937)
  Brandon Lee: Vrána (1994)
  Bela Lugosi: Plán 9 (1959)
  Heath Ledger: Imaginárium doktora Parnasse (2009)
  Oliver Reed: Gladiátor (2000)

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Eso

  Fandom: 
  Drabble: 

  Pomalu jsme ještě ani nevěděli, že analogové vlny doplnila nová televizní stanice, a už jsme seděli připoutaní u obrazovek. Byla sobota ráno, zazněla vtíravě chytlavá znělka a z televize se vizuálně vlastně ještě pubertální blondýnka s podivným gestem obracela přímo na diváky. Zařvala: "Čágo bélo, šílenci!" a i když nikdo nevěděl, co přesně to znamená, zdravila se tak celá jedna nová generace. Ono to mělo být vlastně o hudbě, ale pravda je, že další roky to byla spíš otázka stylu. Doba se měnila nakonec vyměnili i Terezu. Potom už to nikdy nebylo ono.
  I po třiadvaceti letech docela nostalgie, ne?

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  O šikovné ovečce

  Úvodní poznámka: 

  Pro Gwen

  Drabble: 

  Za devatero horami byla jedna louka a na té louce domeček. Nebyl to obyčejný domeček, byl postavený z krásných dřevěných prkýnek a bydlela v něm tuže šikovná ovečka. Ale jednoho dne se na louku zatoulal špatně naložený medvěd. Než se ovečka nadála, domeček jí na třísky rozdupal.
  I nedala se, postavila si domeček z dřevotřísky znovu a chvíli spokojeně žila dál. I přišel medvěd, opět byl špatně naložený, a dřevotřískový domeček rozdupal.
  Ze zbytků dala ovečka dohromady alespoň karton a střechu nad hlavou si postavila. Ale bála se, že pokud přijde medvěd znovu, zbyde jí nad hlavou už jenom nebe.

  Závěrečná poznámka: 

  Plastový a skleněný domeček se nevešel. ;)

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Nehoda

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  15+
  Ošklivá slova, ošklivé téma.

  Drabble: 

  "Ty si děláš kozy," obořil se. "Normálně kecáš."
  "Si myslíš, že bych si vymyslela zrovna tohle?" vykřikla překvapeně.
  "Vy ženský se uchylujete i k debilnějším trikům, proč by sis nemohla vymyslet něco takovýho, abych s tebou zůstal nebo si tě vzal."
  "Jako takovej borec nejsi, abych tě potřebovala za každou cenu. Teď seš třeba dost ubohej."
  "Hele, kráva, která si ani neumí vzít správně prášek, mi nebude říkat nic o ubohosti."
  "Neříkej mi krávo, kreténe. Spíš vymysli, co budeme dělat." Oči zalité slzami.
  "Co budeme... dám ti pět litrů a ty se jako hodná holka postaráš, aby ti to nezůstalo."

  Závěrečná poznámka: 

  Dodatek pro Carmen a jiné jemné duše:
  "Jsi fakt idiot," řekla, vlepila mu facku a rozhodla se, že to radši zvládne sama, než aby se potýkala s takovýmhle idiotem. :-)

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Rodinná památka

  Fandom: 
  Drabble: 

  Anton Afanasjevič měl chuť plakat. Srdce a hrdost důstojníka mu to však nedovolily. S kamenným výrazem sledoval, jak jsou pošlapávány jeho úspěchy. Jedna porážka převážila vše, co do té doby dokázal vykonat. Byl zbavován všech řádů i vyznamenání, jedno po druhém mu byly strhávány s hrudi, s každým škubnutím mu tělem projela pomyslná bolest. Za pár okamžiků už nebyl generálem. Byl nikdo.
  Nakonec podal rudoarmějcovi svou velitelskou šavli. Byla to rodinná památka, která porubala pár napoleonských vojáků.
  "Stane se z ní něco užitečnějšího; radlice budou třeba. Čeká nás tisíc let míru," vysmíval se bývalému generálovi povýšeně bolševik. Pak konečně vystřelil.

  Závěrečná poznámka: 

  V tomto případě jeden z mnoha případů bělogvardějců, kteří byli velmi nadšeně zavírání nebo zabíjeni svými rudými bratry po nebo ještě během první světové války. Generálové měli většinou trochu víc štěstí (a možná i rozum), protože velké části z nich se podařilo emigrovat. Ale některým ne.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Atletický osmiboj

  Fandom: 
  Drabble: 

  Běž. Běž. Běž. Sto metrů, sto napínání svalů.
  Hop. Hop. Hop. Zabořit se do písku a znovu a znovu.
  Vrh. Vrh. Vrh. Pět kilo v dlani, rameno je musí poslat do dálky.
  Běž a znovu běž. Vydrž s dechem čtyři sta nádechů.
  Běh a skok, běh a skok. Hlavně nezakopnout jako loni.
  Běh, prohnout v zádech, kontrolovat tělo. Dopadnout do měkka a brzdit očima laťku.
  Vrh. Vrh. Vrh. Sedm set gramů prořízne vzduch a bodá tělo hřiště.
  Vše už mám za sebou. Máma fandí, slyším to až sem. Svaly bolí. Zbývá poslední. Na kilometru jde jen o to nevypustit duši.

  Závěrečná poznámka: 

  Osmiboj je mládežnická podoba desetiboje, většinou pro šestnáctileté závodníky.

 • Obrázek uživatele Blueberry Lady

  Teorie tajícího sněhu

  Drabble: 

  "...ale sama jsi přece říkala, že Leonarda nikdy nebudeš milovat tak jako on tebe," poznamenal Sheldon mezi dvěma sousty kuřete na mandarinkách.
  Penny se zakuckala.
  "Loňský sněhy, Sheldone, loňský sněhy," okřikla ho.
  "Tomu nerozumím. V Californii přece nesněží," zamyslel se nahlas.
  Penny protočila oči. "Je to pryč, roztálo to, zmizelo. Jako sníh, chápeš?"
  "Jaký sníh máš přesně na mysli? Všechen? To je přece holý nesmysl. Třeba za polárním kruhem loňský sníh vytvoří pouze vrstvu pod tím letošním. Kdyby šlo o ledovec, je loňský sníh to, co se za pár let stane ledem..."
  "Zapomeň prostě na to, Sheldone," utnul ho Leonard.

Stránky

-A A +A