Vysvětlivky pojmů a zkratek nejčastěji používaných ve fanfiction

Obrázek uživatele sos

Taky si někdy říkáte, co že jen to ta zkratka nebo pojem v záhlaví povídky znamená? V tomto článku najdete vysvětlení některých z nich. Pokud vám některý termín chybí, napište nám do komentářů, pokusíme se ho doplnit.

A/N author´s note (autorská poznámka) – text na začátku nebo na konci povídky mimo povídku samotnou, kde autor může svou povídku okomentovat, vysvětlit, poděkovat těm, kteří mu pomohli (viz beta-reader) apod.
Angst povídka, v jejímž obsahu jsou důležitým prvkem syrové emoce: strach, obavy, úzkost, deprese. Stručně – hrdina psychicky trpí.
Archive (archív) internetová stránka, na které naleznete povídky nebo fanart (obrázky – viz fanart)
AU alternative universe – povídka, ve které jsou změněna některá důležitá fakta z knižní/filmové předlohy. Harry Potter jako pirát na lodi Hogwarts je AU. AU je legitimní kategorie fanfiction, není dobré zaměňovat ji se špatnou charakterizací postav (viz OOC)
Badfic, badfiction existují dva významy tohoto slova:
  1. Velmi špatná povídka, kterou její autor napsal záměrně špatnou, aby své čtenáře pobavil, případně je upozornil na časté chyby.
  2. Velmi špatná povídka, jejíž autor však primárně nic zábavného a naučného nezamýšlel. Tyto případy jsou smutné.
BDSM bondage-dominance-sado-masochism – v takto označených povídkách najdete fyzickou bolest, ponižování a spoutávání jako součást erotických situací.
Beta viz Beta-reader
Beta-reader

editor, ochotný a relativně spisovatelsky zdatný člověk, který si přečte vaši povídku ještě před jejím uveřejněním a upozorní vás na gramatické chyby, překlepy, stylistické nedokonalosti, problém v zápletce, charakterizaci, dialozích…

Dobrý beta-reader je spisovatelův pravý poklad. Bývá slušností jej zmínit v záhlaví nebo na konci povídky.

BFN big fan name – autor, jehož jméno je většině lidí v HP fandomu známé a který získává velké množství pozitivních ohlasů
Canon To, co je dílem původního autora/ky. On/ona vytvořili svět, který je pro nás inspirací a hlavním zdrojem, a když se jeho pravidly nechceme či nemůžeme řídit, je vhodné to uvést v poznámce. Například Harry Potter canon - HP knihy, Famfrpál v průběhu věků, Kouzelní tvorové a kde je najít a www.jkrowling.com. Jakákoliv informace v nich obsažená je canon.
Challenge (výzva) nápad čtenáře, obsahující základní motiv povídky, nápad, zápletku… kterou však sám nerozvede a poskytne ji spisovateli, aby ji napsal. Někdy se používá v soutěžích.
Cliffhanger způsob zakončení povídky nebo častěji kapitoly v nepříjemném momentu, jehož cílem je navnadit čtenáře, aby si přečetl další kapitolu
Crossdressing v povídkách takto označených se postava převléká za osobu opačného pohlaví (například Harry nebo Draco jako dívka).
Crossover spojení dvou fandomů dohromady v jedné povídce (viz fandom). Například pokud se ve vaší povídce potkají Legolas a Hermiona. Je legitimní povídkovou kategorií.
Darkfic povídka, ve které převládá smutek, deprese, utrpení a která většinou nekončí dobře. Často mohou obsahovat smrt jedné nebo více z hlavních postav.
Disclaimer prohlášení autora na začátku nebo na konci povídky, že nevlastní žádná autorská práva k originálnímu dílu autora, jímž se inspiroval
Drabble označuje povídku o stu slovech (definice DMD). Někdy se však tohoto termínu užívá i pro jakoukoli velmi krátkou povídku. Drabble testuje autorovu schopnost předat základní myšlenku, atmosféru, obraz atd. na extrémně omezeném prostoru.
D/S, D-S dominance-submission – povídka, v jejíchž erotických situacích hraje velkou roli formální nebo neformální mocenská nerovnováha mezi zúčastněnými
Fanart fanouškovská tvorba v jakékoliv obrázkové podobě. Ilustrace k povídkám z HP fandomu (viz fandom) se počítají jako HP fanart.
Fandom komunita lidí, kteří jsou fanoušky určité knížky, seriálu, filmu… Existuje také výraz československý fandom, který označuje organizované fanoušky původní české a slovenské sci-fi a fantasy.
Fanfiction povídka, která využívá světa vytvořeného někým jiným.
Fanon informace, která se vyskytuje pouze v povídkách, ale ke které se canon nevyjadřuje. Takovou informací ze světa Harry Pottera může být to, že se astronomická věž používá k romantickým schůzkám, nebo že má Draco vílí předky. Tyto informace mohou být tak široce rozšířené, že se často matou s informacemi z canonu (viz canon).
Femslash někdy také jako femmeslash. Je to podmnožina slashe, ve které jsou spolu v romantické nebo erotické situaci dvě ženy (viz slash)
FF(ff) zkrácená verze slova fanfiction (viz fanfiction)
Fic zkrácená verze slova fanfiction (viz fanfiction)
Flame negativní review (komentář) k povídce, který uráží samotného autora, aniž by byl nějakým způsobem konstruktivní; zpravidla přímo série komentářů, kdy se poškozený nebo jiné osoby s komentujícími hádají. Prosíme, nedělejte to, pokud je to jen trochu možné.
Fluff povídka, která je sladká a roztomilá. Dalo by se říci, že je to pravý opak darkfic (viz darkfic)
Het zkrácená verze slova heterosexual. Používá se hlavně na serverech, kde se často vyskytuje slash (viz slash) jako upozornění, že se v povídce odehrává romantická nebo erotická situace mezi mužem a ženou
IC in charakter – opak OOC (viz OOC). Postava je v povídce vylíčena v souladu s tím, jak ji známe z knihy.
Klišé zápletka, přirovnání nebo slovní obrat, který je výrazně nadužíván (např. Harryho oči jako smaragdy…)
Mary Sue většinou originální ženská nebo dívčí postava, která na sebe nelogicky strhne pozornost celého fandomového světa. Bývá nadprůměrně krásná, inteligentní, mívá neobvyklé magické či jiné schopnosti, významné předky, tragický osud nebo dětství a je velmi nepřirozeně dokonalá. Mary Sue je diagnóza.
MPREG male pregnancy (mužské těhotenství) - v povídce takto označené otěhotní jedna z postav, navzdory tomu, že je mužského pohlaví
MST, MSTing > způsob rozebrání něčí povídky a její oglosování za účelem poukázání na její
slabé stránky a chyby
MWPP era označuje v Harry Potter fandomu povídku, která se odehrává v době, kdy chodili do školy Pobertové (odvozeno od počátečních jmen jejich přezdívek: Moony, Wormtail, Padfoot, Prongs).
NC-17 americké označení pro omezení věkového přístupu k povídce, obrázku, filmu… V českých podmínkách to znamená, že povídka je pouze pro čtenáře starší 18ti let, neboť je v ní vylíčen sex v poněkud detailnější podobě
Non-con/ NC non consensual (nedobrovolný) – v povídkách takto označených se vyskytuje nedobrovolný sex nebo znásilnění
Novel-length (románový rozsah) povídka, která je svým rozsahem spíše podobna románu než povídce.
OC original character (originální postava) – Označuje postavu, o které není zmínka v knize, a přesto se vyskytne v povídce. Jejich použití ve fanfiction je samo o sobě v pořádku
OFC original female character (originální ženská postava) – viz OC
OMC original male character (originální mužská postava) – viz OC
OOC out of character (odchýlení od charakteru) – Postava, která je OOC se chová v povídce jinak, než by se chovala v knize. Může být záměrné (většinou v parodiích nebo jako forma AU), ale často je důsledkem špatné charakterizace a zápletky
Pairing (párování) označení pro dvě postavy, které jsou spolu v romantickém vztahu
PG viz Rating
Plot, plot-bunny (zápletka) Základní zápletka vašeho příběhu. Výrazu plot-bunny se využívá spíše pro označení původního nápadu, který předchází vlastnímu psaní
Plot-hole chyba zápletky, kdy spolu všechny informace dané povídky nejsou v souladu, nebo nejsou v souladu s informacemi z knihy, aniž by daná povídka byla klasifikována jako AU (viz AU). Plot-hole je, když se někdo bez dalšího vysvětlení přemístí do bradavického hradu nebo když spolu Harry a Hermiona hovoří ve Velké síni a najednou z ničeho nic sedí u krbu, apod.
POV point of view (úhel pohledu) – udává toho, kdo je v této povídce vypravěčem, kdo nás nechá nahlížet do děje svýma očima (např. Harryho POV)
Prequel povídka, která dějově předchází jiné povídce (často bývají dopsány až zpětně). Kdyby JKR dopsala knihu o době, kdy žili James a Lily, byla by to prequel k ostatním HP knihám
Preslash povídka, ve které se schyluje k vztahu klasifikovaném jako slash (viz slash), ale povídka skončí dříve, než na sebe tyto tendence vezmou explicitní podobu
PWP Plot? What plot? (Zápletka? Jaká zápletka?) nebo také Porn Without Plot (Porno bez zápletky) – tyto povídky nemají žádnou a nebo jen jednoduchou zápletku, cílem je vylíčit detailní sexuální scénu mezi dvěma postavami
Rating označení věkové přístupnosti nebo vhodnosti. Na zahraničních webech se nejčastěji používá americký způsob označení: G (general – pro všechny), PG a PG-13(parental guidance – v podstatě od třinácti let), R (restricted – čert ví, asi také od 17, ale možná spíše z důvodů násilí než sexuálních scén), NC-17 (nikdo pod 17)
Rec zkrácená verze recommendation (viz recommendation)
Recommendation (doporučení) seznam autorů nebo povídek, které vám jiný autor nebo čtenář doporučuje k přečtení na základně vlastní zkušenosti
RPS Real Person Slash – slash o skutečných osobách (často hercích) a ne o postavách, které hrají. V RPS by nefiguroval Harry Potter, ale Daniel Radcliffe. (viz slash)
R&R Read and Review (čti a komentuj) – způsob, jak autor někdy vyjadřuje svou prosbu k čtenářům, aby povídku okomentovali
Review (komentář) krátké vyjádření čtenáře k povídce, kterou přečetl, která je adresována autorovi. V ideálním případě je konstruktivní a konkrétní
Sequel ucelený literární útvar, který časově a dějově navazuje na jinou povídku
Ship zkrácená podoba slova relationship (vztah). Označuje zalíbení v jednom z možných párů
Shipper označení osoby, která nade vše preferuje jeden konkrétní pár. Například. „já jsem zapřisáhlý RW/HG shipper.“ Viz ship
Slash povídka, která zobrazuje romantický nebo erotický vztah dvou osob stejného pohlaví. Název je odvozen od slash (lomítko), kterým se takový pár označuje. Např.: SF/DT. Povídka nemusí obsahovat erotickou scénu, a přesto může být klasifikována jako slash.
S/M, sm sadomasochism – v takto označených povídkách najdete líčení fyzické bolesti jako nedílnou součást erotické scény. Často se může pojit s D/S (viz D/S) a non-con (viz non-con)
Smut označení pro erotickou scénu nebo povídku, která by splňovala kategorii PWP (viz
PWP)
Songfic povídka, jejíž děj se odehrává na podkladě textu písně, často po slokách vkládané do povídky; nebo povídka, která je určitou písní výrazně inspirována
Spoiler informace, která vám zkazí zápletku originálního díla, které jste ještě nečetli nebo neviděli. Momentálně je aktuální nebezpečí HP6 spoilerů a slušní autoři budou toto varování do povídek uvádět
Squick povídka nebo pár, které se mohou některým čtenářům výrazně ošklivit (například Filch/McGonagallová). Některé povídky (někdy tzv. squickfic) jsou psány právě za tímto účelem – co největší počet čtenářů co nejvíce znechutit
Summary (shrnutí) stručné shrnutí toho, o čem povídka je. Stojí mimo vlastní povídku, kterou inzeruje. Mělo by čtenáře nalákat, ale neprozradit rozuzlení
Twincest označení incestuálního vztahu mezi dvojčaty (V ||HP jde většinou o Freda a George, přestože Parvatti a Padma by se také kvalifikovaly.)
Yaoi japonské označení pro slash (viz slash)
Yuri japonské označení pro femslash (viz femslash)
WIP Work In Progress (práce ve vývoji) – označuje dosud nedokončenou povídku. Mnoha z nich však bohužel tento status zůstává a nikdy dokončeny nejsou
-A A +A