Moje články

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Nad oblaky

  Úvodní poznámka: 

  Předchozí:

  Drabble: 

  Nad mraky vychází slunce. Tabitha je pozoruje a přemýšlí, zda někdy viděla východ slunce z letadla. Možná. Dávno. Předtím.
  Mraky vypadají jako šlehačka a nad nimi se vznáší dávno rozbité sny.
  Tabitha se uvelebí v sedačce a zavře oči. Téměř se cítí bezpečně.
  Letadla nezanechávají magické stopy. Tu spoušť jednou někdo najde, a zavolá k tomu nejspíš speciální oddělení kriminálky, ale Tabithu nikdy nenajdou.
  Sní
  o volajících krůpějích krve
  o azbuce na hřbetech knih v Aleksandrově bytě
  o vyděšené tváři sestry Jolany
  o spečené krvavé hmotě a zkroucených přístrojích

  A pak o někom, kdo si prohlíží její ztracený zásnubní prsten.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Hlídejte si koření

  Obrázek: 
  Závěrečná poznámka: 

  Čímkoliv nakrmíte červy, to jde do netopýra.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  16 - Talas

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Varování: slova sprostá, leč zcela na místě
  Poznámka: Millo, dočkala ses.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Konec

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  „Rána je jen povrchová."
  Aleksandr přikývne. Osahá okolí obvazu. Stoupne si k zrcadlu. „Pokaž meni pravdu,“ řekne a prohlédne si novou černou skvrnku v pravém oku.
  „Měl bys na sebe být opatrnější.“

  Tabitha si prohlédne jizvy na svých rukách a důkladně je schová pod rukávy. Pomyslí na batoh, který zůstal kdesi na hotelu v Praze. Její a Jimmyho batoh. Musí dojít na policii. Musí vymyslet nějakou věrohodnou historku pro svět.
  Musí?
  "Pojedu domů."
  Vezme stříbrný prsten, promluví s kruhem prázdnoty v něm a podá jej Aleksandrovi. „Až ti bude nejhůř, zavolej mě.“
  "Možná jednou," usměje se on. "Za sto let."

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Brána

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Bolest nad uchem. Jako kdysi před lety.
  Je zpátky, kolem něj lékaři a přístroje, ale na umírání jste vždycky sami. Zdá se mu, že vidí Olenu.
  Kdo je tahle žena, která s ním třese a volá jeho jméno?
  „Musíme zmizet," proboří se skrz krvavé skvrny.
  Tabitha.
  „Oheň,“ vyrazí ze sebe Aleksandr.
  Tabitha ho podepře a oba odklopýtají ke dveřím do suterénu. Aleksandr se opře o zeď. Tabitha kopne do zámku.
  Vstříc vyletí horký vzduch.
  Když Aleksandr zahlédne plameny, zastaví se. „Pomoz mi,“ řekne ohni. „Prosím. Otevři mi cestu.“
  Plameny změní směr.
  „Pojď,“ řekne Aleksandr Tabitě a oba vstoupí do plamenů.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Zásah

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Aleksandr posílá plamínek nejkratší cestou. Jako blesk do země se sveze do palivové nádrže hlavní elektrocentrály. Nádrž praskne a oheň se vítězně rozběhne do okolí. Dosáhne do skladu paliva, s ohlušujícím třesknutím pohltí první kanystr, a další a další.
  Aleksandr a Tabitha se skryjí za křídlo domu. Pod zemí zuří magie uvolněná od umírajících částeček lidských těl. Ukradli ji a zneužili. Magie neodpouští.
  K Tabitě se řítí vzteklý ohnivý vír. Nestihne vykřiknout. Vír proletí jejím tělem jako kdyby byla vzduch.
  Přidušený výkřik.
  Aleksandr klečí na zemi, tvář má zkroucenou bolestí a tiskne si ruku nad ucho. Mezi prsty prosákne krev.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Slyšet

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Železné dveře do suterénu hlídá kamera. Mají jen jeden pokus a neznámo málo času.
  „Musí tam být elektrocentrála,“ řekne Aleksandr. "Slyšela jsi motor?"
  „Dejte mi své uši,“ řekne Tabitha kapkám vlastní krve. A nehlaste se všechny.
  Bzučení přesáhne práh slyšitelnosti. Tabitha má stovky uší. Obrací se do různých směrů a když je bzučení nejsilnější, ukáže Aleksandrovi směr..
  „Tady. První podzemní patro.“
  Teď je řada na něm. Konečky prstů se dotkne země na zem a volá oheň. Tabitha mu položí ruce na ramena. Symbolická nabídka. Všechny síly vyčerpala před chvílí.
  „Sbohem,“ řekne kapkám krve a nakreslí si na krk ochranné znamení.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Přísně tajné skladiště

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Tabitha ztrácí rovnováhu, proráží hladinu a zalyká se stovkami hlasů křičících v agónii.
  „Tabitho, vrať se," volá Aleksandr.
  „Tabitho,“ šeptá hlas zdušený slzami. Jimmy.
  Tiskne jí ruce.
  „Tady, na dně ležím," promluví čtvrtá kapka krve, "ale tělo volá.“
  Po dlani bruslí bolest.
  „Tady jsem,“ řekne čerstvá kapka krve.
  Tabitha zalapá po dechu a musí se opřít o Aleksandra. Na dlani má krvavou linku.
  „Nic lepšího mě nenapadlo,“ řekne Aleksandr. "Co jsi zjistila?"
  „Nikdo tady není, jen spousta podivných přístrojů." Přísně tajné skladiště magie vytržené z těl čarodějů. "Celé to místo udržuje nějaká elektronika. Centrála je někde v prvním podzemním patře.“

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Únava

  Úvodní poznámka: 

  Předchozí: http://sosaci.net/node/36861

  Varování: nechuťárna

  Drabble: 

  „Tady, spirálou cestuji,“ řekne první kapka krve.
  Tabitha stojí v setmělé místnosti vedle vysoké spirály tenkých trubiček s rudou tekutinou, které objímají oválné komory s náboji a kolotá v nich krev. Všude kolem kabely, hadičky, svítící monitory, podivné přístroje.
  „Tady, zimou jsem ztuhlá,“ řekne druhá kapka krve.
  Ledové krystalky na oknu v tlustých dveřích. Velká mraznička?
  „Tady, nůž se ve mě koupe,“ řekne třetí kapka krve.
  Tabitě se převrátí svět naruby. Ocitne se u nádrže plné husté rudé hmoty. Pohlédne do nádrže, na kovová ramena do ní zanořená.
  Kapky ji volají.
  Jedno kovové rameno praskne a zmizí v husté červeni.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Průvodci

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  V přízemí najdou jen prázdné místnosti s kabely pro osvětlení, několik graffiti, dvě zaprášené lahve od piva, špinavou ponožku a přetékající plastový popelník. Do vyšších pater vede rozbité schodiště bez zábradlí.
  Země s nimi nechce mluvit. Země nechce mluvit s žádným člověkem, protože lidé v jejích útrobách skryli ďábelské mašiny, kterými koluje krev čarodějů.
  Tabitha prosí o pomoc prázdnotu, sestavuje kouzlo a bodne se do prstu.
  „Kde jste, krve kapky mé?“ řekne.
  Dole pod zemí se probouzí kdysi její rudé krvinky. Uši má plné jejich hlasů.
  Vybere si ten nejsilnější, nejzářivější hvězdu. Noří se do chladné země. Barvy světa pohasnou.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Stopa

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Tabitha se bodne do prstu. Z červeně vlastní krve se jí zvedne žaludek. Nechá skanout kapku krve na zrcadlo. Zrcadlo patří k prázdnotě. Tabitha je prázdnota. Aleksandrův je oheň a ten má k prázdnotě blízko.
  Kouzlí on. Tabitha šetří síly.

  Ocitnou se u rozlehlého opuštěného domu se zašedlou omítkou, červenou doškovou střechu, spoustu arkýřů, hromadami štěrku, kamení a písku a polorozpadlým plotem se značkou Soukromý pozemek - zákaz vstupu.
  Tabitha nebyla měsíce venku. Vítr jí cuchá vlasy a chladí tváře. Venku je podzim.
  "Pojď. Nikdo nás neuvidí," zašeptá Aleksandr. Posunuté vnímání není zvukotěsné.
  "Už jdu."
  Opatrně se protáhnou dírou v plotě.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  15 - Archer

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Je načase se zorientovat z nadhledu.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Budoucnost, která nebude

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Prázdné bílé místo na prsteníku.
  „Jimmy se vyslovil na Bealtaine. Svatba se měla konat přesně za rok. V červenci jsme sbalili batohy a odjeli procestovat bývalý východní blok. Slovanské země, bájnou Prahu a Budeč. Poznat místní lidi a život. Často jsme měnili plány. V Dráždanech jsme potkali partu studentů na prázdninách a se třemi jsme jednoho dne sedli na letadlo do Prahy. Nechali jsme batohy na hotelu a vyrazili do nejprofláklejšího místního baru. Oběma se nám udělalo špatně. Probrala jsem se v cele. Jimmyho jsem neviděla, dokud mně ho nezabili přímo před očima. Zbytek znáš.
  Jaký je tvůj příběh, Aleksandře?"

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Jinde

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Probudí ji světlo. Slunce za oknem.
  Její záchrance je pryč. Vrátil se pro ni. Vzal ji sem. Postaral se o ni.
  A pak zmizel.
  Tabitha vstane. Musí se chytit stěny, ale úzkost ji žene dál. Nezvládne to. Ne bez něj.
  Najde ho v kuchyni. V ruce drží hrnek kávy. Tabitha si oddechne. Všechno je v pořádku.
  Na stůl mezi ně nakreslí kouzlo. „Perevoď,“ řekne. „Ukrajinska.“
  „Promiň,“ odpoví Tabitha zkroušeně. „Umím jen anglicky a španělsky.“
  On ukáže na kouzlo. „Quid lingua matris?“
  „Angličtina,“ řekne Tabitha kouzlu.
  „Máš rodinu?“
  Přikývne.
  „Měla bys jim zavolat. Postarají se o tebe.“
  Vzdušné zámky jsou napadrť.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Odchod

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Jolaně se zdá, že slyší kroky někde vzadu za laboratoří. Zdá?
  Pětadvacítka se ztěžka obrátí na bok a sykne bolestí.
  Čaroděj ve vytahaném svetru zajde do kanceláře. Něco hledá. Když se objeví, v náruči nese stoh složek a kopancem popohání prázdnou lepenkovou krabici s červeným nnápisem PAVOUK.
  Prodloužení Aktivační Validity a Optimalizace UKládání. Jak výstižné, napadne ji později. Tenhle projekt asi bude organizaci strašit do skonání světa.
  Teď se jen modlí, aby se odtud dostala živá.
  Čaroděj dokope krabici doprostřed laboratoře, podpálí ji a vytvoří ohnivý portál. Vezme si stoh dokumentů a bez ohlédnutí odejde portálem pryč.
  Pětadvacítka přidušeně vzlykne.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Návrat

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Jolana zapomene na poslední schod. Nouzové osvětlení nedosáhne na zem.
  Jak sakra věděli, kdy a kde hledat?
  Kdo řekl vlkům, že jsme doma?
  Rána. Jolana se nahne přes zábradlí, kouzlo ji popadne a stáhne dolů, k nohám čaroděje, který ji popadne za ruku. zvedne na nohy a promluví. Naléhavě. Jolana nerozumí jedinému slovu. Co je to sakra za jazyk?
  Čaroděj ji dotáhne zpátky ke ždímačce. Ukáže na okovy. Strčí Jolanu dopředu.
  Jolana odemyká zámky, dokud volná pětadvacítka nespadne na zem.
  Jolana se rozběhne. Tři kroky. Kouzlo ji hodí do ždímačky. Nemůže se pohnout.
  Čaroděj se usměje.
  Pak kouzlem zamkne okovy.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Panika

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Tabithu svírá chladný kov. Plíce se stáhnou a nechtějí dýchat. Zalévá ji panika. Panika je všude.
  Koutkem oka zahlédne mohutnou mužskou paži otevírající prosklenou skříňku ve zdi. Manuální ovládání. Ruka zmizí, jako když utne.
  "Vyserte se na to! Mizíme!"
  "Nenecháme ji tady!" hádá se sestra Jolana.
  "Na to sakra není čas!"
  Hlasy se vzdalují.
  Přijde někdo v těžkých botách. Od Tabithy ho dělí jen jen těžká kovová deska. V mezeře se objeví štíhlá ruka skrytá ve vytahaném svetru a otočí kolem manuálního ovládání. Kovová deska stiskne a zlomí Tabitě žebro. Ona zařve bolestí.
  Ruka rychle otočí kolem na opačnou stranu.

  Závěrečná poznámka: 

  Téma je v druhém odstavci, tentokrát snad tohle vysvětlení stačí :-D

  Další: http://sosaci.net/node/36210

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Bernard

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Bratru Bernardovi říkali Sklepmistr, protože málokdy vytáhl paty ven od počítače v laborce. Laborka je ve skutečnosti prostorný suterén a Bernardovo pravé jméno Jolana nezná. Jméno vás dává všanc nejen čarodějům.
  Jen ta sklenka vína u monitoru je pravá.
  "Teď to nepij," zavrčí Jolana.
  Probíhá důležitý experiment. Totální extrakce z pětadvacítky. Zbytky půjdou do skladiště, kde ještě týdny budou výtěžné.
  Sotva chodila, když ji přivedli a připoutali řetězy k zadní desce ždímačky. Jolana sundala náramek. Byla by ho škoda. Čarodějnice sebou cukala. Pak prosila. Pak už jen plakala.
  Motory začaly vrnět.
  "Kurva!" zařval Bernard od počítače.
  Nastala tma a ticho.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Doma

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Je doma v bezpečí.
  "Co jsou zač?"
  "Ždímají magii z čarodějů."
  Plnili její krví tu odpornou napodobeninu lidské oběhové soustavy. Do žil jí lili cizí krev. Probouzela se v cele a dlouho balancovala na hraně vědomí a sil.
  Pak znovu.
  Totéž.
  Dokola.
  Dny, týdny, měsíce?
  Nalije si další šálek čaje.
  "A co Jimmy?"
  Sedí tady a drží ji za ruku, a zároveň je mezi dvěma těžkými kovovými deskami, šrouby se otáčí a když Jimmy ztichne, začne křičet Tabitha a pak ji odtáhnou, aby z ní vysáli krev.
  Čaj chutná jako pelyněk.

  Probudí se v cele.
  Pak už se probudit nechce.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Zdánlivý obraz

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Zbytečně nahrazuji téma č. 3 - Můj nejlepší přítel zrcadlo

  Drabble: 

  Kdysi se říkalo, že upíra poznáte podle chybějícího odrazu v zrcadle. Vážně se lidé báli toho, co v zrcadle nevidí?
  Došlo jídlo. Musel vyjít ven. Peněženka, mobil, vypouklé zrcátko. Stopnout si zády ke dveřím, nastavit zrcátko ke dveřnímu kukátku, protože kukátkem samotným nic neuvidíte. Čočka nemá tu moc.
  Nikdo pořádně nevěděl, jak to funguje. Hlavně že to funguje.
  Důkladně rozhlédnutí, krok, druhý, otočka se zrcátkem, nic, protože Oni se odrazům vyhýbají.
  Potraviny mají vytřískaná okna, ale stále zbývá dost odrazných ploch.
  Proběhne, posbírá pár konzerv, pryč odtud.
  Uklouzne na listí.
  Rychle vstane a srdce se mu zastaví.
  Zrcátko je napadrť.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Příjemce F

  Úvodní poznámka: 

  Předchozí: http://sosaci.net/node/35618

  Varování: nechutnost

  Drabble: 

  Subjekt číslo 24, James Sorensen, 28 let, oheň po zasvěcení, pod 100% kontrolou. Dobrý úlovek.
  Jeden drobný zádrhel. U ohně je krevní extrakce nemožná.
  Je jiná možnost, ale o té se nemluví a nikdo se do ní nehrne.
  Extrakce ze svalové tkáně pravého lýtka 48 hodin po zadržení pomocí příjemce F.
  Jméno příjemce F ve spisech není, ale všichni v místnosti viděli jeho tvář, když namáhavě žvýkal tu nechutnou krvavou změť.
  Dva pokusy s 0% výtěžností.
  Příjemce F absolvoval dvě vycucnutí a transfuze a pak ho poslali domů.
  Kdyby na místě všechen materiál vyzvracel, mělo by to celé stejnej efekt.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  14 - Koba

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Pro temné tajemství se musíme vydat do minulosti.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Další strana

  Úvodní poznámka: 

  Lehká odbočka zpět ke zbytku pařící partičky.

  Předchozí: http://sosaci.net/node/35530

  Drabble: 

  Becky byla pěkně nabroušená, když po legendárním prvním tahu Prahou čekala na Václavském náměstí pod sochou nějakého vojevůdce na koni až do půl jedné jako kůl v plotě a nedorazila ani noha.
  Jimmyho a Tabithu znala jen pár dní - z Dráždan - a ti dva si asi mají po včerejšku co vysvětlovat, ale Angie a Mike mohli sakra aspoň zanechat vzkaz v hotelu.
  Mike se zjevil večer otrávený s novými doklady. Angie už odpoledne, zato nechtěla alkohol ani vidět. Tenhle večer.

  O pár dní později vyfotila polaroidem pojíždějící Tupolev, zabořila se do sedadla a nechala Prahu a lihové vzpomínky za sebou.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  Zápis

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Subjekt 25, Tabitha Welles, přibližně 25 let, prázdnota po zasvěcení, zadržena 28. srpna 1998
  Subjekt pod 100% kontrolou.
  První extrakce magie odložena na 28 hodin po zadržení z důvodu předávkování benzodiazepinem a alkoholem. Výtěžnost 6 %. Regenerace 72 hodin.
  Druhá extrakce pozdržena do totální extrakce subjektu 24 ždímáním. Emoční odpověď subjektu 25 zvýšila výtěžnost na 8 %. Doba regenerace se prodloužila na 96 hodin.
  Šestá extrakce s výsledkem 3 %, regenerace 110 hodin.
  Sedmá s výsledkem 2 %. Regenerace 186 hodin.
  Doporučena totální extrakce subjektu ždímáním dne 25. října 1998.

  Tabithino příjmení zní Wells, což je pisateli dokumentu úplně jedno.

  Závěrečná poznámka: 

  Doufám, že se počítá i zkomolené jméno.

  Další: http://sosaci.net/node/35618

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Jolana

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Když Tabitha přijde k sobě, má nad sebou krevní konzervu a monitor se spoustou klikatých čar a na rukou úhledný obvaz. Na malou chvíli si oddechne. Pak zahlédne okovy a náramek na nadloktí.
  „Jsi vzhůru,“ promluví někdo angličtinou s lehkým přízvukem. „To je dobře. Už tě podruhé málem zabili. Byla by tě škoda. Jsi velmi cenná. Polapit zasvěcenou prázdnotu se jen tak nepodaří.“
  Tabitha se nevěřícně obrátí za hlasem. Nevidí tvář, ale ta žena se určitě usmívá.
  "Proč?" hlesne.
  "Protože se musíme bránit. Proti vám všem. Já jsem sestra Jolana. Není ti zima? Chceš další deku?“
  Tabitha beze slova zírá.

  Závěrečná poznámka: 

  Téma je doufám patrné, kdyžtak v třetím odstavci.

  Další: http://sosaci.net/node/35530

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Mezi skly

  Úvodní poznámka: 

  Předchozí: http://sosaci.net/node/35042

  Varování: Přituhuje.

  Drabble: 

  Tabithu vezou setmělým suterénem se spoustou zeleně natřených trubek. Kdesi bzučí elektrocentrála. Zahlédne otevřené zamřížované dveře. Odvezou ji skrz ně a položí na postel s narezlým železným rámem. Pak cvakne zámek a Tabitha zůstane sama.
  Vlasy má ostříhané, nad loktem nepříjemně těsný velký náramek a chybí jí zásnubní prsten.

  Přijdou pro ni pro sotva hodinu poté. Napůl ji odvedou a napůl odnesou do laboratoře, zvednou na stůl připoutají železnými řetězy. Stůl se zakloní. Tabitha v prosklených dveřích zahlédne odraz spleti drobných skleněných trubiček.
  Cosi se jí zabodne do obou předloktí. Spleť trubek se zabarví do ruda. Připomíná lidskou oběhovou soustavu.

  Závěrečná poznámka: 

  Téma se schovává ve čtvrté větě od konce.

  Další: http://sosaci.net/node/35236

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Dny poté

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  Becky probudil útok drápků připojených k vrnícímu motorku. Dala pusu barmance, vytáhla svoji bundu ze spárů druhé kočky a vyrazila zpátky na hotel. Nikde nikdo. Na oběd vyrazila s barmankou.

  Mike strávil den čekáním ve frontách na úřadech prokládaným okružními jízdami Prahou. Den mu vylepšilo zjištění, že ztratil potvrzení o ztrátě dokladů.

  Tabitha se málem neprobudila a bylo jí neskutečně blbě. Určitě skončila na záchytce.

  Angie se probudila v nemocnici, kam ji dovezli místní policajti, protože ležela v bezvědomí na chodníku v Jindřišské.

  Jimmy se probudil s divným náramkem nad loktem, vztekle práskl do zamřížovaných dveří a dostal elektrickou ránu.

  Závěrečná poznámka: 

  Téma je schovává v prvním a druhém odstavci.

  Další: http://sosaci.net/node/35225

 • Obrázek uživatele neviathiel

  Čerstvá krev

  Drabble: 

  Desátá hodina odbila někde na jedné ze stovky běží a noc byla ještě mladá. Divokej východ dostál svý pověsti. Nejdříve je taxikář hodinu vozil kolem Prahy. Pak socialistický hotel. Pak Mikea okradli v tramvaji. Pivo bylo levnější než voda a stačilo promluvit anglicky a letělo na vás všechno, co mělo uši. Dva se porvali o Becky, která mezitím sbalila barmanku. Dvě se podělily o Mikea. Čarodějům Jimmymu a Tabithě nějaký místní dobrodinec zaplatil dvojitý absinty. Jimmy byl naposledy viděn, kterak vášnivě objímá záchodovou mísu. Pak zmizel i on. Tabitha ho šla hledat kdovíkam. Angie si zapálila a vyrazila je hledat.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  13 - Shran

  Povídka: 
  Fandom: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  12 - T'Lai

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Zatímco se kapitán Archer vzpamatovává z nebezpečného výletu na povrch planety, Tucker přepadl dva faethonské odbojáře, kteří chtěli přepadnout jeho, a Shran pátrá v tajných patrech po buňce vulkanské rozvědky, šamanka drží hlídku ve velíně odboje a situaci pod kontrolou.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  11 - Tucker

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Varování: Sprostá slova zatím neřečena přímo.
  Poznámka: Ryo, příště se dočkáš a už opravdu bude bitka.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  10 - Ikat

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Je načase zjistit, zda faethonští rebelové nezahálí, a co dělá trojlístek odpadlíků z výsadku.

 • Obrázek uživatele neviathiel

  9 - T'Pol

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Julie, dočkala ses!

 • Obrázek uživatele neviathiel

  8 - Archer

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Slovní hříčky se (ne)povedly hned dvě. Doufám, že jsou rozpoznatelné :)

 • Obrázek uživatele neviathiel

  7 - Shran

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Ještě se neperou, ale už se to blíží :)

 • Obrázek uživatele neviathiel

  6 - Archer

  Povídka: 
  Fandom: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  5 - Ikat

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Další nakouknutí k divným emzákům!

 • Obrázek uživatele neviathiel

  4 - Archer

  Povídka: 
  Fandom: 
 • Obrázek uživatele neviathiel

  3 - Shran

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Představuje se další aktér

 • Obrázek uživatele neviathiel

  2 - Archer

  Povídka: 
  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Varování: Už se dostáváme ku fandomu (takže je-li cokoliv nejasné, ptejte se) a kapitolka obsahuje ošklivou scénu.

Stránky

-A A +A