co nám řeKL q.

Obrázek uživatele Keneu
Úvodní poznámka: 

omlouvám se, bude se to asi hůř číst

Fandom: 
Drabble: 

jsme tu natěsnaní všichni sPOLu. něktERá přátelství jsou dávná, některá vzniKLa až tady. občAS dojDE k nějakému eXCesu, SAmozřeJMě, ale většina KOntaktů je oBVyKLá.

jsou ovŠEm i tací, kteří součASné usPOřádání vnímají vyLOženě negativně. ti si zaLOžili řád PŮvodního POřádku. proniKLi až do naŠEho sTŘedu a odtud nám vládnou. Je JIch SEDm PLus dva velitelé, nebo POdle oRTodoxního POčítání TŘi a TŘi čistí a věrní.

já stojím na OKraJI naší sPOL-EČnosti. Mým nejbližším přítelem je w., ktERý SE ke MNě přimknul POté, co byl nucen OPustit svého exotického x.

žít na KLávESnici je zkrátka úPLně JIné. přESto jsme stále sPOLu.

Komentáře

Obrázek uživatele Aries

geniální

Obrázek uživatele Keneu

díky, díky
*rdí se*

Obrázek uživatele Blueberry Lady

Chvíli mi to TRvaLO, ale myslím, že chápu. :-)

Obrázek uživatele Keneu

Tak to jsem ráda, že je to k pochopení a není to jen výplod mé choré mysli :)

(dfghjkl s výše položenými e a i, nebo čistěji fgh + jkl)

Obrázek uživatele Regi

:-)

Obrázek uživatele Erendis

Originální!

Obrázek uživatele Rya

Jojojo, taky mi to TRvaLO, ale naKOnec SE to daLO! :-)

Obrázek uživatele Faob

Neuvěřitelně hravé, dokazující zároveň, kolik je za každou hrou práce! Dobře Ty!

Obrázek uživatele Aplír

Báječný nápad skvěle zpracovaný.
Sláva výběrům!

Obrázek uživatele neviathiel

skvělý nápad!

-A A +A